RainTools

RainTools pagina voor testers

Deze pagina is bijgewerkt op 21 september 2016.

Met Raintools simuleert u het functioneren van regenwatervoorzieningen in de vorm van het verloop van de waterbalans in de tijd. In detail kunt u voorzieningen op het perceel doorrekenen. Systemen voor grotere gebieden simuleert u meer globaal. De gebruikersinterface is gericht het toepassen van deze rekentool voor specifieke vraagstukken door een brede groep gebruikers. Deze rekentool is een vervolg op rekentabellen uit de Leidraad Riolering module C2200 Functioneren van Regenwatervoorzieningen. De eerste testversie van RainTools is vrijgegeven op 16 april 2015.

Let op: RainTools werkt pas nadat u zich eerst heeft aangemeld voor een testaccount.

Software (testversie 4 vanaf september 2016) 
Het installeren van de software is relatief eenvoudig. Let op: RainTools draait alleen onder Windows.

  • De software kunt U op 3 manieren installeren: als (persoonlijke) windows app met automatische updates, via de windows installer onder program files zonder automatische updates en als transportble zip versie zonder automatische updates. De versie met automatische updates heeft de voorkeur. Bij de versies zonder automatische updates krijgt u een signaal vanaf het moment dat een nieuwe update of een belangrijke update beschikbaar is.
  • Een nieuwe map met voorbeeldprojecten kunt u downloaden via onze webiste. In dat bestand zit de map _RTvoorbeelden. Die map kunt u ergens op uw systeem neerzetten en vanuit RainTools [instellingen] deze map aanwijzen als projecten map. U kunt de _RTvoorbeelden map ook plaatsen naast uw bestaande map met projecten. Via de [instellingen] kunt u dan schakelen tussen uw mappen. Het is ook mogelijk om mappen te mengen, daarvoor neemt u svp contact op met info@raintools.nl.
  • RainTools (app en msi versie) kunt u nu starten via het Windows menu voor programma's.
  • Voordat u de software kan gebruiken dient U de eindgebruikerslicentie en de privacyverklaring te accepteren.
In (zwaar) beveiligde omgevingen kan het installeren van de software problemen opleveren. De volgende poorten zijn van belang voor het gebruik van RainTools:
  • SQL melding: Poort 1433 naar 40.68.32.0 / 20 (let op, dit is een range van IP adressen)
  • SMTP melding: poort 587 naar 91.184.18.251

Na het opstarten van de uitgepakte bestanden komt de software met de vraag of u uw locatie wilt bevestigen. Na beantwoording van deze vraag met "ja" ontvangt u per mail een bericht met een installatiecode. Dat kan enkele minuten duren. Deze code kunt u invoeren in het vervolgscherm waarin de software om deze code vraagt. (De toezending van deze mails is verbeterd, ze worden veel minder snel tegengehouden door een spamfilter.)

Komt er geen vraag om de bevestiging van de locatie dan kan de software geen contact krijgen met de registratie database in de Cloud. Vaak dienen er dan poorten in de firewall in uw systeem te worden opengezet. Neem hiervoor svp contact op met info@raintools.nl.

In het programma gaat U eerst naar de tab instellingen in de topmenu balk om de locatie van de map met (voorbeeld)projecten aan te wijzen. In deze map is het project Minicursus rekenvoorbeelden opgenomen, zie ook het document met de korte beschrijving.

Informatie
De informatie en documenten over de RainTools software is grotendeels online beschikbaar:

Bij het testen gaat het vooral om de volgende onderwerpen:
  • De structuur en gebruikersvriendelijkheid van de interface. Kunt U snel wennen aan het gebruik van de software? Zo niet, waar loopt u tegenaan?
  • De duidelijkheid en overzichtelijkheid van menu's en de schermen. Kunt u de routes door de interface gemakkelijk en snel vinden? Waar zitten de knelpunten?
  • De uitwerking en bruikbaarheid van de resultaten van de simulaties. Zijn de resultaten van de simulaties goed te interpreteren? Zijn de aanduidingen duidelijk? Mist u specifieke zaken?
  • De juistheid van de resultaten van de simulaties. Heeft u mogelijkheden om simulaties na te rekenen? Zijn er resultaten die op U een ongeloofwaardige indruk maken?

De resultaten van de simulaties zijn de afgelopen maanden grondig gecontroleerd maar de kans op fouten of foutjes kan nooit worden uitgesloten. Een belangrijk doel van de testfase om met meer ogen kritisch naar de resultaten te kijken. Heeft u twijfels over resultaten meld het dan svp zsm!

Bij het gebruik van deze software in de testfase kunnen we helaas niet garanderen dat gegevens en/of resultaten van simulaties niet verloren kunnen gaan. Het kan zijn dat u gegevens van eerder uitgevoerde simulaties later moet aanvullen en dat berekeningen herhaald moeten worden. We proberen dat soort ongemakken natuurlijk zoveel mogelijk te vermijden.

Support
Op vrijdagen tussen 9 en 10 uur 's ochtends organiseren we (bij minimale belangstelling) een web-conference via Skype. Meldt u svp tijdig aan. We kunnen de functionaliteiten van de software dan toelichten, plus en min punten bespreken, ervaringen delen en bijvoorbeeld ook overleggen over gewenste ontwikkelingen.

Nieuwe updates worden in de testfase periodiek per zip-bestand verstrekt. We streven naar een maandelijkse release. Alleen als we grote of belangrijke correcties moeten doorvoeren komen we eventueel met een tussentijdse versie.

Dank bij voorbaat voor uw inzet in de ontwikkeling dit nieuwe RIONED-product. We wensen u veel plezier bij het ontdekken van de mogelijkheden van deze tool.

Vragen, opmerkingen en suggesties kunt u mailen naar info@raintools.nl.


Producten


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE