Bij het vergroenen van daken met een beperkt draagvermogen is het aan te bevelen een principiële keuze te maken in het streven naar:
  1. minder totale afvoer van dakwater in riolering, rwzi en watersysteem door meer verdamping of
  2. verdergaande reductie van de piekafvoer van dakwater door meer berging, vertraging, begrenzing of sturing van de dakafvoer.

 

  1. Minder totale afvoer van dakwater
    Bij lozing op gemengde of verbeterd gescheiden rioolstelsels reduceert dit de totale afvoer van regenwater naar de rioolwaterzuivering. Een neveneffect hiervan is dat rioolgemalen minder water hoeven te verpompen. Dit effect is vooral te realiseren met een dak voorzien van alleen een substraatberging met een overloop (zie ook afbeelding A in Effect substraat op verdamping). De piekbelastingen op dit type dak worden vaak niet of onvoldoende afgevangen, omdat de berging in het substraat te beperkt is en vaak niet of ten dele beschikbaar is. Om verdroging tegen te gaan of dakwater te benutten, is een minimale verdamping op een groen dak gewenst. Of wellicht is het beter om dan geen groen dak te realiseren en al het dakwater af te voeren naar de bodem of een bergingsvoorziening.
  2. Reductie van de piekafvoer van dakwater
    Het groene dak houdt zo veel mogelijk water tijdelijk vast en voert dit vervolgens vertraagd af. Dit reduceert de piekbelastingen op rioolstelsels en oppervlaktewater, waardoor de kans op wateroverlast afneemt en gemengde rioolstelsels minder vaak overstorten. Een grote waterberging is te realiseren door het substraat dun en licht (gewicht) te houden (eventueel weg te laten), zodat binnen het beschikbare draagvermogen zo veel mogelijk water in de drainagelaag is vast te houden. Belangrijk is de wijze waarop de dakafvoer wordt gereguleerd bij de dakuitlaten. Dit kan het beste door begrenzing of besturing van de afvoer (zie ook afbeeldingen A en B in Dakafvoer).

Afbeelding A Mos op groen dak
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel