Inleiding en doel pilot In Almere bereikt kwelwater via verschillende routes het oppervlaktewater (zie figuur A): als directe kwel op sloten en vaarten (route A), via drainagestelsels direct lozend in het watersysteem (route B) en via drainagestelsels lozend via hemelwaterstelsels (route C). De indruk bestaat dat de hoeveelheid en kwaliteit van dit drainagewater de lokale oppervlaktewaterkwaliteit in Almere sterk kunnen be&ium

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel