Opinie Hugo Gastkemper

Kijkrichting

Publicatiedatum 26 februari 2018
Opinie - Hugo Gastkemper

Om samenhang te brengen tussen water, energietransitie, woningkwaliteit en leefbaarheid zullen we moeten uitgaan van het gebouw, niet van straat of riool.

Dat klinkt logisch, maar is geen vanzelfsprekend perspectief. De beheerders van stedelijk water en de collega's van wegen en groen zijn zelf namelijk vooral bezig met de openbare ruimte en kijken dus als vanzelf vanaf de straat en de ondergrond naar de gebouwen. Dat gaat ook zo met onze nieuwe opgaven als het omgaan met hevige regen, droogte en hitte. Tegelijk voelen we de druk vanuit onszelf of van buitenaf om het tegengaan van effecten van klimaatverandering te combineren met onder meer de verandering van energievoorziening, woningisolatie, aanpak van funderingsproblemen, veilig en gezond wonen en andere zaken in de gebouwde omgeving. We zien de vele uitdagingen, maar beginnen we aan de goede kant?

We zijn uiteraard voor een integrale aanpak, maar hoe krijg je dat voor elkaar op een wijze dat het werkt en te overzien is? Mijn idee is om veel meer uit te gaan van het gebouw en haar bewoners. Per woning en bedrijf is namelijk veel duidelijker wat het meest prioriteit heeft en welke maatregelen voor de hand liggen.

Op dit niveau kun je bijvoorbeeld de kwetsbaarheid voor hevige regen, isolatieniveau, kwaliteit van de fundering en woonomstandigheden het beste in kaart brengen. Deze analyse kun je combineren met eigendomssituatie, economische welstand en met de wensen van de bewoners. Het zal blijken dat gebouwen en hun eigenaren en gebruikers zich vaak clusteren tot logische samenhangen die geschikt zijn om als een geheel te worden ‘aangepakt’. 

Met aangepakt bedoel ik niet dat de overheden alles moeten doen of in gang zetten. In de genoemde opgaven zitten namelijk voldoende prikkels die nu ook al door mensen en organisaties uit zichzelf opgepakt worden, of waar de wens is dat te doen, en gemeenten en waterschappen kunnen aansluiten bij die wil en beweging.

Dan is de actie dus omgedraaid. De publieke belangen en doelen koppelen mee met die van particuliere gebouweigenaren. Zo kom je vanuit het huis weer op en onder de weg en weet de stedelijk waterbeheerder welke concrete inbreng hij kan leveren in de specifieke situatie.
 
Kijk dus meer vanuit het gebouw naar het stedelijk waterbeheer en zie hoe mooi ons vakgebied zijn plek heeft in de energietransitie, woningverduurzaming en de aanpak van de klimaatverandering.
 
Hugo Gastkemper
Reageren? Graag! Via LinkedIn, e-mail of telefoon: 0318 – 631 111.

Alle opinies