De structuur van een afvalwaterstelsel hangt binnen een overwegend vlak plangebied samen met de omvang van zogenaamde bemalingsgebieden. Binnen deze bemalingsbieden zorgt een riool-gemaal voor de afvoer van afvalwater uit het aangesloten stelsel. De maximale afstand in het transport onder vrijverval vanaf een beginstreng naar het diepste punt (de ontvangstkelder van een rioolgemaal) bepaalt de grootte van een bemalingsgebied. Bij een gemiddeld

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel