Infiltratievoorzieningen komen in Nederland op steeds grotere schaal voor. Er is nog relatief weinig ervaring hoe deze voorzieningen op de langere termijn functioneren. Het eind van de ontwikkelingscurve is nog niet bereikt. Het overgrote deel van de voorzieningen is de afgelopen vijf tot tien jaar gerealiseerd. Ook de ontwikkeling van nieuwe materialen en nieuwe systemen is nog volop gaande.
 

Figuur A Ontwikkelingscurve infiltratievoorzieningen

Behoefte aan goed beheer
De behoefte aan een goede invulling van het beheer van infiltratiesystemen neemt toe. Deze module geeft het beheer richting en inhoud door concreet onderzoek en maatregelen te benoemen. Het kader dat is ontwikkeld, biedt ook de ruimte om ervaringen en voortschrijdend inzicht in te brengen. Daardoor kan het beheer van infiltratievoorzieningen zich verder ontwikkelen en vorm krijgen.
 
Handreikingen voor beheerders
Deze module biedt u als de beheerder van infiltratievoorzieningen handreikingen om het beheer effectief en doelmatig uit te voeren. Dit waarborgt de werking van de voorzieningen.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel