Nieuws

Werkgroep Stedelijk Grondwater deelt kennis landelijk

Publicatiedatum 21 april 2020

Grondwater is een belangrijke schakel in de waterketen. Hebt u in uw werk te maken met stedelijk grondwater en behoefte aan kennis en praktische handvatten? Driemaal per jaar organiseert de Werkgroep Stedelijk Grondwater een landelijke middagbijeenkomst om kennis te delen. 

Stedelijk grondwater staat niet op zichzelf, het heeft een link met onder andere de waterketen en klimaatadaptatie. Zo wordt bijvoorbeeld steeds meer hemelwater in de bodem geïnfiltreerd, maar de grondwatersituatie is daarvoor niet overal geschikt. Om binnen het stedelijk waterbeheer goed met grondwater te kunnen omgaan, hebt u grondwaterkennis nodig. Drie keer per jaar organiseert de Werkgroep Stedelijk Grondwater een landelijke middagbijeenkomst, waarbij gemeenten, waterschappen, kennisinstituten, ingenieursbureaus en bewoners kennis uitwisselen.

Presentaties en gesprekken rond een thema

Elke bijeenkomst bevat presentaties rondom een thema, waarin concrete praktijkvoorbeelden aan bod komen. Thema’s zijn bijvoorbeeld funderingsproblemen en zettingen, de gemeentelijke grondwaterzorgplicht, grondwatermeetnetten, infiltratiesystemen, drainage, barrièrewerking van ondergrondse constructies, relaties met drinkwaterwinning, bodemenergie-wko, grondwater-groen-hittestress en grondwateroverlast. Naast de presentaties is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan, er zijn zowel experts als generalisten aanwezig. Deelname is kosteloos.

Meer informatie en aanmelden

Hebt u interesse? U kunt de presentaties van eerdere bijeenkomsten en aankondigingen vinden op de website. Wilt u op de hoogte blijven van de komende bijeenkomsten? Meld u dan aan voor de mailinglijst door een e-mail te sturen aan werkgroepstedelijkgrondwater@gmail.com
 

Alle nieuwsberichten