Nieuws

Webinar: Feiten en fabels over energie en (stedelijk) water

Publicatiedatum 08 april 2022

Hoeveel energie gebruiken de diverse onderdelen van de waterketen? Waar zitten besparingskansen die kunnen helpen op weg naar CO2-neutraal worden? Zit er meer thermische energie of meer chemische energie in ons afvalwater? In opdracht van Stichting RIONED heeft Royal HaskoningDHV met experts van gemeenten, waterschappen en onderzoeksinstituten de wondere wereld van energie in de waterketen onder de loep genomen. Op donderdag 12 mei 2022 delen zij de nieuwste inzichten in het webinar ‘Feiten en fabels over energie en (stedelijk) water’.

Ruben Roelofs, Timon Huijzendveld en Wouter Stapel (Royal HaskoningDHV) brengen in het webinar de groot- en kleinverbruikers in de waterketen in beeld op basis van Gross Energy Requirement (GER) en CO2-equivalenten. Hierbij volgen ze de waterdruppel die afstroomt naar een infiltratiekrat, infiltreert en wordt opgepompt, uit de kraan komt en richting de rwzi getransporteerd en gezuiverd wordt.
Onderweg bieden ze praktische aanknopingspunten die u kunt gebruiken bij de afweging van energiebesparende maatregelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:  

  • Staan we voldoende stil bij het feit dat de keuze van het transportsysteem bepalend is voor het energiegebruik tijdens de gehele levensduur van het systeem?  
  • Vasthouden of tijdelijk bergen van hemelwater komt steeds vaker voor. Kies je voor een wadi, een krat, steenwol of een natuurlijk waterbergend substraat?
  • Een gescheiden stelsel heeft minder pompenergie nodig dan een verbeterd gescheiden of gemengd stelsel. Maar hoeveel eigenlijk?
  • Wat wordt de mogelijke nettobalans van de zuivering? De rwzi is grootverbruiker binnen de keten. Daar staat tegenover dat de rwzi steeds vaker wordt ingezet als energiefabriek waar chemische en thermische energie uit het afvalwater wordt gewonnen.
  • Voorlichting over energiegebruik van de waterketen in relatie tot energiegebruik van andere, alledaagse activiteiten. (zie figuur A).
Grafiek met energiegebruik waterketen versus energiegebruik van alledaagse activiteiten
Figuur A Waterketen versus energiegebruik alledaagse activiteitenVergroot afbeelding

Aanmelden webinar

Het webinar ‘Feiten en fabels over energie en (stedelijk) water’ op donderdag 12 mei start om 13.30 uur. Deelname is gratis voor medewerkers van begunstigers van Stichting RIONED. Aan het eind van het webinar is er nog ruim de tijd om vragen te stellen.

Meld u aan voor het webinar

Alle nieuwsberichten