Nieuws

Verklaring ‘Samen doorbouwen aan Nederland’

Publicatiedatum 12 mei 2020

De overheid, de bouw- en technieksector, banken en brancheverenigingen hebben de verklaring ‘Samen doorbouwen aan Nederland’ opgesteld om de impact van het coronavirus op de bouwsector en de Nederlandse economie te beperken. Ook het stedelijk waterbeheer is hierbij gebaat.

Stichting RIONED onderschrijft de verklaring. Net als voor de andere vitale sectoren is het voor riolering en stedelijk waterbeheer belangrijk dat we kunnen doorwerken waar het kan. Dat geldt niet alleen voor het werk buiten, maar bijvoorbeeld ook voor projectvoorbereiding, aanbestedingen en betaling van facturen. De betrokken partijen hebben in de verklaring  uitgesproken zich in te spannen om zoveel mogelijk door te werken in het belang van de economie en de grote opgaven, zoals woningbouw en energietransitie.

Alle nieuwsberichten