Nieuws

Verkiezingen in aantocht: zo zet u uw aanpak op de kaart

Publicatiedatum 25 juni 2021

De gemeenteraadsverkiezingen 2022 komen eraan. Hoe agendeert, stimuleert en concretiseert u bij (potentiële) raadsleden, wethouders en managers uw ideeën voor een integrale aanpak van de openbare ruimte? Stadswerk helpt u en de raadsleden op weg met 32 actiepunten in de ‘Handreiking gemeenteraadsverkiezingen 2022’.

De komende jaren staan gemeenten voor vele maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatadaptatie, vervangingsopgaven, bodemdaling en woningnood. Om al deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, is een integrale aanpak van de openbare ruimte nodig. Een samenspel van oplossingen vanuit de verschillende disciplines: ruimtelijke ordening, wegbeheer, groenbeheer en waterbeheer. Denk aan rioolvervanging in samenhang met de bovengrondse herinrichting. Maar hoe brengt u die (noodzaak van een) integrale aanpak onder de aandacht van (aankomend) raadsleden en bestuurders? Hiervoor heeft Stadswerk de ‘Handreiking gemeenteraadsverkiezingen 2022’ opgesteld.

Concrete actiepunten voor raadsleden

In de handreiking staan 32 actiepunten in de openbare ruimte voor acht maatschappelijk belangrijke thema’s, zoals klimaat, duurzaamheid en volksgezondheid. Bijvoorbeeld: ‘Als u hitte, droogte en wateroverlast in uw gemeente wilt aanpakken, dan kunt u…’, waarbij een van de actiepunten is: ‘…het infiltrerend vermogen van de bodem vergroten met bomen en planten; die zorgen voor minder grote piekafvoeren bij hevige regenval, voorkomen een kostbare vergroting van de rioolcapaciteit en leveren verkoeling in hitteperiodes’. De handreiking kunt u gebruiken om de integrale aanpak van de openbare ruimte bij raadsleden en bestuurders concreet te maken en te stimuleren. De actiepunten kunnen zij rechtstreeks opnemen in een verkiezingsprogramma of omgevingsvisie.

Lees de Handreiking gemeenteraadsverkiezingen 2022 van Stadswerk.

Alle nieuwsberichten