Nieuws

Update netwerk voor jonge professionals in de sector

Publicatiedatum 22 maart 2022

De panelgesprekken over de behoeften van jonge professionals in onze sector zitten er inmiddels op. Het enthousiasme bleek groot. Alle gesprekken waren in een mum van tijd volgeboekt en de boodschap was duidelijk: er is veel vraag naar een nationaal netwerk voor de jonge professional gericht op stedelijk water. Nu is het tijd voor actie!

We hebben met een breed scala aan mensen gesproken die onder meer werkzaam zijn bij adviesbureaus, overheden en andere organisaties. We hebben de behoeften geïnventariseerd en zijn met elkaar in discussie gegaan over wat een netwerk zou kunnen bieden en wat je hier zelf in zoekt. De conclusie uit de gesprekken is dat er een grote behoefte is aan een netwerk. Zo'n netwerk zou vooral gericht moeten zijn op kennisdeling, inspiratie opdoen en ontmoetingen met gelijkgestemden.

Hoe gaan we nu verder?

Na het onderzoek is het tijd voor actie! We zijn nu bezig een dergelijk netwerk op te zetten dat jonge professionals verbindt en de sector aantrekkelijker maakt voor nieuwe aanwas. Het is de bedoeling dat het netwerk uiteindelijk via verschillende activiteiten en kanalen een mooie toevoeging aan jonge loopbanen in het vakgebied stedelijk water wordt. Denk aan een jaarlijkse netwerkdag gecombineerd met frequente kleinere bijeenkomsten, zoals kenniscafés en excursies.

Houd de nieuwsbrief en LinkedIn van Stichting RIONED in de gaten om het eerste event niet te missen en verdere ontwikkelingen te volgen.

Wil je helpen?

Voor het opzetten van activiteiten en kanalen kunnen we nog wel wat hulp van jonge en enthousiaste collega’s gebruiken. Lijkt het je leuk om een bijdrage te leveren? Stuur Marlijn Steen dan een mail.

Alle nieuwsberichten