Nieuws

Stichting RIONED zet zich in voor voldoende mondkapjes

Publicatiedatum 31 maart 2020

Stichting RIONED zet zich in voor het beschikbaar komen van voldoende mondkapjes of andere adembeschermingsmiddelen volgens de arbo-catalogus voor waterschappen.

De rioleringsmedewerkers kunnen zonder de juiste adembeschermingsmiddelen de werkzaamheden aan het riool niet uitvoeren. Er dienen tenminste voldoende mondkapjes te zijn om de binnen- en buitenriolering te laten functioneren voor de afvoer van afvalwater van toiletgang en handen wassen. De volksgezondheid en in het bijzonder de bescherming tegen het coronavirus moet op peil blijven. Ook de rioolwaterzuiveringen moeten blijven werken. 

Op moment van schrijven (30 maart) lijkt zicht op de levering van maskers, maar er is nog geen volledige zekerheid. Stichting RIONED is bezig met het opstellen van behoefteramingen.

Overheden en bedrijven kunnen nu zelf al een community van de leden inrichten om onderling mondkapjes en eventueel andere persoonlijke beschermingsmiddelen uit te wisselen.

Alle nieuwsberichten