Nieuws

Samenwerking over rioleringsdata van waterschappen

Publicatiedatum 05 maart 2021

Het Waterschapshuis en Stichting RIONED hebben afgesproken de gegevens van rioleringsobjecten van de waterschappen via de GWSW-server te leveren aan het landelijke geoplatform PDOK en twee nationale dataregisters. Een belangrijke stap om de data samen met die van gemeenten open voor toepassingen beschikbaar te maken.

Met de standaard van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) kunnen gemeenten en waterschappen gegevens van rioleringsobjecten eenduidig vastleggen en uitwisselen. Inmiddels staan al meer dan honderd gemeentelijke datasets op de GWSW-server van Stichting RIONED.

Het Waterschapshuis heeft zijn datamodel DAMO-Afvalwaterketen (Data Afspraken Modelmatig Ondersteund) gebaseerd op het GWSW. In DAMO zijn de kerngegevens voor de primaire processen en de wettelijke verplichtingen van de waterschappen gestandaardiseerd. Binnen het programma Datastromen heeft het Waterschapshuis afgelopen maanden de Centrale Distributie Laag (CDL) ingericht en klaargemaakt om data te leveren aan de GWSW-server.

Data afvalwatersystemen naar PDOK en dataregisters

Het Waterschapshuis en Stichting RIONED hebben nu formele afspraken gemaakt zodat de gegevens van afvalwatersystemen op basis van DAMO-Afvalwaterketen via de CDL en de GWSW-server geleverd worden aan het landelijke geoplatform PDOK (Publieke Dienstverlening op de Kaart) en twee dataregisters: het Nationaal Georegister en data.overheid.nl. Dan kunnen waterschappen, gemeenten en samenwerkingsregio’s de data van rwzi's, persleidingen en rioolgemalen voortaan gebruiken in analyses zoals afvalwaterketenprognoses en in (gezamenlijke) projecten. Dankzij de open publicatie kunnen ook derden de data raadplegen en gebruiken.

Kaart van Nederland met aangeleverde GWSW Objecten per waterschap aan CDL(peildatum 1-3-2021)
Figuur A Levering rioleringsdata aan de GWSW-server per waterschap (Bron: Waterschapshuis)Vergroot afbeelding

Waterschapsdata komende maanden beschikbaar

Veertien waterschappen bieden nu rioleringsdata op de GWSW-server aan, variërend van één object voor Zuiderzeeland tot bijna negenduizend objecten voor Brabantse Delta (zie figuur A voor de stand van zaken per 1 maart 2021). Na validatie worden goedgekeurde gegevens vervolgens op PDOK gepubliceerd. Dat gebeurt nu voor vier waterschappen. Komende tijd nemen het aantal waterschappen en vooral de hoeveelheden data naar verwachting snel toe.

Publicatie van rioleringsdata op PDOK.
Meer informatie over DAMO-Afvalwaterketen.

Alle nieuwsberichten