Nieuws

Samenwerken in Europa

Publicatiedatum 06 december 2022

Europese samenwerking wordt steeds belangrijker, denk alleen maar aan de Europese regels voor waterkwaliteit waar voor Nederland nog een flinke opgave ligt. Momenteel wordt de richtlijn over inzameling en behandeling van stedelijk afvalwater herzien. Stichting RIONED haalt daarom de banden in Europa aan en treedt toe tot de European Water Association.

Herziening richtlijn

De Europese Commissie doet een voorstel voor herziening van de Urban Waste Water Treatment Directive, de Richtlijn Stedelijk Afvalwater uit 1991, die toeziet op gezamenlijke Europese regels voor de behandeling van afvalwater. Een belangrijke richtlijn voor Nederland, want betere zuivering in onze buurlanden zorgt ervoor dat er minder vuil water ons land binnenstroomt. De nieuwe regels hebben ook consequenties voor Nederland zelf. Er wordt een vierde zuiveringsstap voorgesteld voor de rwzi’s en de zuivering moet energieneutraal worden. Er wordt ook een bovengrens van 1% voor de hoeveelheid overstortingen voorgesteld, maar daar blijft Nederland op dit moment al binnen. Alle Europese lidstaten kunnen nu reageren op de nieuwe richtlijn. Daarna is het Europees Parlement aan zet voor de besluitvorming over de richtlijn.

Europese samenwerking

Stichting RIONED heeft kennis geleverd voor de Nederlandse reactie op de herziening. Hiervoor hebben we niet alleen de Nederlandse situatie beschouwd maar ook contact gehad met onze zusterorganisaties in Europa, die verenigd zijn in de European Water Association. Om deze samenwerking te bekrachtigen, treedt Stichting RIONED toe tot dit netwerk. Het netwerk kent naast de zogenaamde ‘national members’ ook speciale lidmaatschappen voor kennisorganisaties en bedrijven.

Alle nieuwsberichten