Nieuws

Oproep: Waar en in welke mate komt BZA in uw beheergebied voor?

Publicatiedatum 08 mei 2023

Helpt u mee? Wilt u ons via de enquête laten weten hoe de situatie met biogene zwavelzuuraantasting (BZA) in uw beheergebied is? BZA leidt tot vroegtijdige vervangingen van cementgebonden objecten (beton en asbestcement) en daarmee tot hoge maatschappelijke kosten. Stichting RIONED en STOWA willen graag weten hoe groot het probleem in Nederland is. Over hoeveel plekken hebben we het echt, en wat zijn de werkelijke kosten? Hoe beter we de omvang weten, des te beter kunnen we het probleem agenderen en kunnen Stichting RIONED en STOWA gerichter praktijkonderzoek naar preventie- en repressiemethoden uitvoeren.

Oproep aan gemeenten en waterschappen

Helpt u mee? Wilt u ons laten weten hoe de situatie met BZA in uw beheergebied is? Stuur dan een mail naar André de Haan (projectmanager Stichting RIONED) of download en mail ons de ingevulde enquête.

 

Download de enquête BZA voor gemeenten en waterschappen (Excel)

Samenvatting literatuurstudie

STOWA en Stichting RIONED lieten een literatuurstudie naar biogene zwavelzuuraantasting (BZA) uitvoeren. In dit onderzoek is de beschikbare kennis bij elkaar gebracht over: wat is BZA en hoe ontstaat het, waar vindt BZA plaats, hoe brengen we de aantasting in beeld en welke maatregelen zijn er?

Lees de samenvatting van het literatuuronderzoek over BZA in het afvalwatertransportsysteem.

Figuur A Doorsnede rioolbuis met biogene zwavelzuuraantastingVergroot afbeelding

Vervolgonderzoek is nodig!

Stichting RIONED en STOWA willen maatregelen tegen BZA in de praktijk testen. Met de resultaten uit het praktijkonderzoek stellen we handvatten op, zodat beheerders tijdig de juiste maatregelen kunnen treffen. Voordat we dit onderzoek starten, willen we een beeld hebben van de omvang van de maatschappelijke lasten als gevolg van BZA in het afvalwatertransportsysteem. Denk daarbij aan voortijdige vervanging en kosten van maatregelen. Daarnaast willen we graag weten op welke plaatsen u vooral last heeft van BZA.

Alle nieuwsberichten