Nieuws

Nieuw: Standaardwerk over meten in stedelijk waterbeheer

Publicatiedatum 07 september 2021

De publicatie ‘Metrology in Urban Drainage and Stormwater Management: Plug and Pray’ van de internationale water associatie (IWA) presenteert de vooruitgang van de afgelopen twee decennia in meten in het stedelijk waterbeheer. Een nuttig wetenschappelijk naslagwerk én handig praktijkboek ineen.

Het boek behandelt vele aspecten van meten in het stedelijk waterbeheer. Meetprincipes, onzekerheid in gegevens, gegevensvalidatie, gegevensopslag en -communicatie, ontwerp, onderhoud en beheer van meetnetten en technische details van sensortechnologie komen allemaal aan bod. Gezien de breedte van het onderwerp ligt de nadruk op waterkwantiteit en een gedegen metrologische basis. 

Inhoud publicatie

De publicatie biedt academici en beheerders een gemeenschappelijke basis voor het opzetten van monitoringsprojecten voor stedelijke drainage en stormwaterbeheer. Hierdoor zijn resultaten gemakkelijker uit te wisselen, zodat op dit gebied sneller wetenschappelijke vooruitgang kan worden geboekt. Daarnaast vindt u in het boek diepgaande beschrijvingen van internationale casestudies en opgedane ervaring met monitoring van stedelijke drainage en hemelwatersystemen. Ten slotte bevat het standaardwerk oefeningen voor zelfstudie en links naar een begeleidende website met bijbehorende opensourceprogramma’s en trainingsbestanden die u kunt downloaden.

De Engelstalige publicatie Metrology in Urban Drainage and Stormwater Management: Plug and Pray van IWA Publishing telt 520 pagina’s en kunt u gratis downloaden of kopen als paperback.

In de Kennisbank Stedelijk Water verschijnt begin 2022 een update over meten en monitoren.

Alle nieuwsberichten