Nieuws

Inspecteurs klaar voor nieuwe werkwijze

Publicatiedatum 24 maart 2020

Het afgelopen halfjaar is bijna 90% van de gecertificeerde rioolinspecteurs bijgeschoold om volgens de Europese norm EN13508-2 en de Leidraad visuele inspectie van Stichting RIONED te werken.

Per 1 januari 2020 is de Nederlandse inspectienorm NEN 3399 ingetrokken en vinden visuele rioolinspecties plaats volgens de Europese norm EN13508-2. Hoewel de set toestandsaspecten gelijk is gebleven, werken rioolinspecteurs nu anders. Bij een aantal toestandsaspecten maken ze geen globale inschatting meer, maar voeren ze een meting uit of doen ze een gedetailleerde inschatting.

Tijdige bijscholing

Vereniging Afvalbedrijven heeft in 2018 samen met Wateropleidingen een bijscholingstraject opgezet om rioolinspecteurs klaar te stomen voor de nieuwe werkwijze. Ronald Hoorman, opleidingscoördinator bij Wateropleidingen: ‘Het is bij veranderingen belangrijk dat uitvoerenden op tijd de goede uitleg krijgt. Dat is hier prima gelukt. Gemeenten en private rioleringsbeheerders kunnen er dus van uitgaan dat de inspecteurs goed voorbereid zijn op de veranderingen. En ook onze cursussen voor rioleringsbeheerders zijn sinds afgelopen zomer al toegesneden op de nieuwe werkwijze.’

Preciezer werken

Docenten Henri van den Akker en Martin Nederlof hebben intern bij bedrijven en via Wateropleidingen inmiddels ruim 170 van de ongeveer 200 rioolinspecteurs mogen trainen. Van den Akker is erg tevreden: ‘Het was een intensieve klus, maar het is mooi te zien dat de inspecteurs de veranderingen vlot oppakken. Hun werk wordt preciezer, het kost ook meer tijd om de waarnemingen te doen, maar het lukt over het algemeen prima. De Leidraad visuele inspectie van Stichting RIONED helpt daar ook bij, omdat deze duidelijk uitlegt wat ze moeten vastleggen en welke toleranties erbij horen.’

Meer informatie over inspectie nieuwe stijl.

Alle nieuwsberichten