Nieuws

Inhoudelijke programma’s Stichting RIONED

Publicatiedatum 25 november 2019

Mede op basis van de input tijdens de strategische conferentie van september jl. hebben we ons werk als kenniscentrum, belangenbehartiger en standaardisatie-organisatie voor het stedelijk waterbeheer voor de komende jaren gestructureerd in vier inhoudelijke programma’s.

Update: het programma Publiek en Bestuur is 14 juli 2020 toegevoegd.

Programma Publiek en Bestuur

Het programma Draagvlak voor en inzicht in stedelijk water benoemt de basisactiviteiten van Stichting RIONED voor publiek en bestuur.

Programma Bundeling en Verspreiding van Kennis

Dit programma richt zich op het in onderlinge samenhang versterken van de Kennisbank Stedelijk Water, Branchestandaard Gemeentelijke Watertaken en Opleidingen. 

Programma Kennisontwikkeling

Hier ligt de prioriteit bij de thema’s Bedrijfsvoering, Klimaatadaptatie en Duurzaamheid. Het programma laat bijvoorbeeld zien dat u als stedelijk waterbeheerder de hulpmiddelen vanuit assetmanagement kunt gebruiken. Assetmanagement verbindt strategische visie, tactische planning en operationele uitvoering door deze op één lijn te brengen met de doelen van de organisatie. 

Programma Data & Informatie

Dit programma is gericht op de ontwikkeling, het beheer en de ondersteuning van het toepassen van de landelijke standaard het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW). Oftewel robuust beheren, doorontwikkelen en stimuleren van gebruik van de GWSW standaard.

De bedoeling is dat de programma’s zich jaarlijks verder ontwikkelen. De volgende versies bespreken we op de strategische conferentie in september 2020.
Hebt u vragen of opmerkingen? Mail of bel ons!

Alle nieuwsberichten