Nieuws

Inhoudelijke programma’s Stichting RIONED

Publicatiedatum 25 november 2019

Stichting RIONED verricht activiteiten in de gehele kenniscyclus: ontwikkelen, standaardiseren en verspreiden van kennis. Stichting RIONED is zowel kenniscentrum, belangenbehartiger als standaardisatie-organisatie. Voor de komende jaren heeft Stichting RIONED haar werk gestructureerd in drie inhoudelijke programma's. Input is onder meer verkregen uit de strategische conferentie van september.

Programma Bundeling en Verspreiding van Kennis

Het programma richt zich op het versterken van de onderlinge samenhang van de Kennisbank Stedelijk Water, Branchestandaard Gemeentelijke Watertaken en Opleidingen. 

Programma Kennisontwikkeling

Voor de kennisontwikkeling legt Stichting RIONED prioriteit bij drie inhoudelijke thema’s: Bedrijfsvoering, Klimaatadaptatie en Duurzaamheid. Het programma laat zien dat de stedelijk waterbeheerder bijvoorbeeld gebruik kan maken van de hulpmiddelen vanuit assetmanagement. Assetmanagement verbindt strategische visie, tactische planning en operationele uitvoering door deze op één lijn te brengen met de doelen van de organisatie. 

Programma Data & Informatie

Het programma is gericht op de ontwikkeling, het beheer en de ondersteuning van het toepassen van de landelijke standaard het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW). Oftewel robuust beheren, doorontwikkelen en stimuleren van gebruik van de GWSW standaard.

De bedoeling is dat de programma’s zich jaarlijks verder ontwikkelen. De volgende versies zullen worden besproken op de strategische conferentie in september 2020.
Uiteraard stellen we uw vragen, opmerkingen en wensen t.a.v. de huidige programma’s zeer op prijs. Mail of bel ons!

Alle nieuwsartikelen