Nieuws

GWSW-beheer uitstekend en GWSW verplicht

Publicatiedatum 07 juni 2021

Forum Standaardisatie heeft aan de beheerorganisatie van de GWSW-standaard van Stichting RIONED het predikaat “uitstekend beheer” toegekend en GWSW versie 1.5.1 als “verplichte open standaard” erkend.

Het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft op 12 mei 2021 op voorspraak van Forum Standaardisatie een aantal mutaties op de officiële lijsten met open standaarden bekrachtigd. GWSW versie 1.4 is op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst vervangen door versie 1.5.1. Overheden zijn verplicht bij alle relevante software-aanbestedingen de GWSW-standaard inclusief gespecificeerde uitwisselformaten OroX, HydX en RibX te eisen.

GWSW versie 1.4 stond sinds begin 2020 op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst. De standaard is functioneel rijker geworden door de nieuwe toevoegingen in versie 1.5.1. Met name de toevoeging van module GWSW-HYD ten behoeve van hydraulische modellering en de ontsluiting rioleringsdata naar Publieke Dienstverlening op Kaart (PDOK) leiden tot meer gebruiksmogelijkheden voor gemeenten, waterschappen en adviesbureaus. 

De GWSW beheerorganisatie en -procedures van Stichting RIONED hebben de erkenning gekregen dat wordt voldaan aan de eisen van het predicaat ‘uitstekend beheer’. Daardoor hoeven toekomstige nieuwe versies van het GWSW niet opnieuw de externe toetsingsprocedure van Forum Standaardisatie te doorlopen; de werkwijze van Stichting RIONED is daarvoor op zichzelf robuust, transparant en open genoeg. 

De standaard Gegevenswoordenboek Stedelijk Water maakt verbeteringen mogelijk aan het beheer en gegevensbeheer voor stedelijke (afval)watersystemen. De maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie, energietransitie en de bouwopgave vereisen een (digitale) integrale aanpak, waarbij gezamenlijke gegevensdefinities een voorwaarde zijn. De open standaard GWSW biedt die gezamenlijke taal. 

Bekijk de Aankondiging door Forum Standaardisatie.

Lees meer over de mogelijkheden, toepassingen en ervaringen met het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water.
 

Alle nieuwsberichten