Nieuws

Grote stappen richting betere kengetallen en afvalwaterprognoses

Publicatiedatum 24 mei 2022

Kengetallen en afvoerrelaties van rioolstelsels en rioleringsgebieden zijn essentieel voor het uitwerken van afvalwaterprognoses. De brongegevens zijn deels beschikbaar bij gemeenten en deels bij waterschappen en vaak in een variëteit aan bronbestanden en formaten. Er is vaak een forse inspanning nodig om deze informatie bij elkaar te krijgen. Om dit proces efficiënter te laten verlopen is eind 2020 de ontwikkeling van GWSW-Kengetallen gestart. Welke stappen zijn er inmiddels gezet, wanneer komt GWSW-Kengetallen beschikbaar en wat kunt u zelf al doen?

Stichting RIONED ontwikkelt het datamodel GWSW-Kengetallen in een nauwe samenwerking met de STOWA Community of Practice Afvalwaterprognoses.

Voortgang ontwikkeling GWSW-Kengetallen

Na specificatie van de informatiebehoefte met toekomstige gebruikers is de nieuwe module GWSW-Kengetallen binnen de GWSW-standaard gemodelleerd. Momenteel is de ontwikkeling al zo ver dat we met echte datasets van waterschappen en gemeenten de werking van het afvoernetwerk kunnen laten zien.

Schermweergave van het afvoernetwerk RWZI Den Bosch uit echte datasets
Figuur A Schermweergave van het afvoernetwerk RWZI Den Bosch uit echte datasetsVergroot afbeelding

In een testomgeving kunnen we (het GWSW-ontwikkelteam) nu een deel van het afvoernetwerk naar de rwzi Den Bosch tonen door de verrijkte GWSW datasets van waterschap Aa en Maas en gemeente Heusden te combineren (zie figuur A). Dit afvoernetwerk wordt als één geheel aangeboden vanaf de GWSW-server om gebruikt te worden als invoer voor de afvalwaterprognosetools. De test laat zien dat GWSW-Kengetallen in principe werkt en bruikbaar is.

Bekijk het conceptmodel GWSW-kengetallen via Github. Hier vindt u ook een roadmap die de stappen beschrijft voor de totstandkoming van GWSW-Kengetallen. We zijn nu een flink eind met stap 3.

Najaar ter visie en voorjaar 2023 beschikbaar

Binnenkort starten we met een proefneming van de daadwerkelijke toepassing van deze afvoernetwerkdata in verschillende afvalwaterprognosetools zoals die in het land worden gebruikt. Dit is stap 4 volgens de roadmap.
In oktober zal de module GWSW-Kengetallen ter visie worden gelegd aan alle begunstigers van Stichting RIONED. We ontvangen dan graag uw feedback.
De publicatie van de vastgestelde module GWSW-Kengetallen vindt plaats in januari 2023. Applicaties kunnen dan gaan werken op basis van het informatiemodel. En bronhouders kunnen hun data op die manier in prognoses (laten) gebruiken. Dat zal de samenwerking tussen waterschappen en gemeenten bij het beheer van het afvalwatersysteem versterken.

Welke stappen kunt u nu al zetten?

Om de mogelijkheden van GWSW-Kengetallen te kunnen benutten is het nodig dat gemeenten en waterschappen hun data conform de GWSW-standaard registeren en dat beheerapplicaties conform het GWSW-uitwisselformaat en de juiste mapping de data kunnen  exporteren. Geef daarom alvast aan uw softwareleveranciers door dat uw gemeente of waterschap in het voorjaar van 2023 met GWSW-Kengetallen wil werken. Met de documenten die dit najaar ter visie liggen kunnen softwarepartijen al een inschatting maken voor de gewenste aanpassingen en planning en kan de implementatie gestart worden.

Meer weten?

Mail ons via gwsw@rioned.org of abonneer u op de nieuwsbrief Data & Informatie van Stichting RIONED.

Alle nieuwsberichten