Nieuws

Gestapelde ambities en fraaie oplossingen in afvalwaterketen

Publicatiedatum 14 juni 2021

Het stedelijk waterbeheer vraagt steeds meer van gemeenten en waterschappen. Denk aan vervanging van assets, digitalisering, energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en bewonersparticipatie. Het online afvalwaterketensymposium op 18 mei 2021 bood inspirerende verhalen waarin gestapelde ambities tot fraaie oplossingen hebben geleid.

Vanwege corona vond het symposium dit jaar online plaats vanuit een studio in Utrecht. In drie blokken kregen we achtereenvolgens:

  • een inkijkje in een serie gave projecten uit het waterketenonderzoek van STOWA en Stichting RIONED;
  • tips van de programmavoorzitters van STOWA en een bestuurslid van Stichting RIONED over hoe verschillende, complexe opgaven in projecten zijn te koppelen;
  • een kijkje in de keuken van drie voorbeeldprojecten.

U kunt de introductiefilmpjes per voorbeeldproject en het symposium per blok terugkijken. Afvalwaterketen symposium 2021 terugkijken.

Alle nieuwsberichten