Nieuws

Gebouwen rolstoeltoegankelijk én waterwerend?

Publicatiedatum 22 maart 2022

Nieuwe gebouwen mogen volgens het Bouwbesluit per 1 januari 2022 een drempelhoogte van maximaal 2 cm hebben. Goed nieuws voor de toegankelijkheid, maar niet om water buiten de deur te houden. Stichting RIONED onderzoekt hoe het waterbelang technisch en beleidsmatig het best kan worden geborgd. Intussen doet u er goed aan om tijdens de planvorming op tijd ruimte voor water te claimen en tijdens de uitvoering te bewaken dat die er ook komt.

Water weren

Om toekomstige zware neerslag goed te verwerken, is ruimte nodig om het water tijdelijk te bergen vlakbij waar het valt. Een kostenefficiënte manier is toe te staan dat delen van de openbare ruimte en tuinen tijdelijk onder lopen, terwijl kwetsbare functies, zoals gebouwen, tegen het water worden beschermd. Dit is eenvoudig met beperkte hoogteverschillen te bereiken. Tegelijkertijd is een geleidelijkheid in de hoogteverschillen nodig, zodat de buitenruimte en gebouwen goed toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke beperking, slechtzienden en mensen die moeilijk of met een rollator lopen.

Tuin als overbrugging

Om water buiten gebouwen te houden pleiten wij voor 30 cm hoogteverschil tussen het vloerpeil en de naburige weg. Als er wat afstand tussen weg en gebouw is, is een geleidelijke overgang in hoogte goed mogelijk. In het Bouwbesluit staan behalve de maximale drempelhoogte van 2 cm bij élke toegang van een gebouw, ook normen voor de maximale helling van een hellingbaan. Op basis van die helling kan in een voor- en achtertuin van ten minste 3 meter tussen de erfgrens en de voor- of achterdeur een acceptabele helling worden bereikt.

Afweging van minder goede opties

Komt er geen of een zeer kleine tuin? Dan moet u een afweging maken:

  1. een groter risico op waterschade doordat er minder berging in de buitenruimte is accepteren;
  2. specifieke delen in of rond de weg aanleggen met veel waterberging, zoals laaggelegen groenstroken en pleinen;
  3. minder toegankelijkheid in de openbare ruimte door grotere hoogteverschillen tussen trottoir en weg te creëren;
  4. hellingbanen in of aan de gebouwen maken.

Wat nu?

Hoe kunnen we het best tegelijkertijd toegankelijkheid creëren en wateroverlast voor woningen en andere gebouwen voorkomen? Stichting RIONED wil dat er alsnog een uitvoerbaarheidstoets met het oog op water komt voor de bepalingen over de maximale drempelhoogte in het Bouwbesluit. We hebben daartoe een oproep gedaan bij de koepelorganisaties en de betreffende ministeries. Als we het waterbelang niet kunnen borgen in het Bouwbesluit zelf of de toelichting daarbij, wil Stichting RIONED uitzoeken hoe u het waterbelang kunt opnemen in verordeningen en werkprocessen. De komende maanden gaan we hiermee aan de slag. Let in de tussentijd extra goed op bij de beoordeling van programma’s van eisen en plannen voor uitbreidingen, en werk goed samen met bouw- en woningtoezicht.

Alle nieuwsberichten