Op vrijdag 16 september hebben we in Weert infiltratieproeven uitgevoerd in drie infiltratieriolen op het bedrijventerrein Kanaalzone 1. Het tijdverloop van de waterstand is een van de rest van het stelsel afgesloten leiding gemeten tijdens vullen en ledigen daarvan. Dit RIONED onderzoeksproject is gericht op het ontwikkelen van een uniform/eenduidig meetprotocol en het vastleggen van ervaringen. Dit meetprotocol is de basis voor het verzamele

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel