A Beschrijving oorzaak verminderd functioneren
Een drainageleiding kan knikken of scheuren door hoge belastingen, bijvoorbeeld door zwaar verkeer, heiwerkzaamheden, ongelijkmatige zetting en wortelgroei (zie Wortelgroei). Een knik of scheur belemmert de afvoercapaciteit van de drainageleiding. Dit kan uiteindelijk leiden tot volledige verstopping.
 
Het moment van knikken ligt meestal al in de bouw- en woonrijpfase. In deze fase is het maaiveld nog niet op hoogte en staat de drainageleiding bloot aan grote belastingen. Bij heiwerkzaamheden kan door de drainageleiding heen worden geheid. Dit komt vaak doordat drainageleiding op tekeningen ontbreekt of dat niet duidelijk is welke drainageleiding permanent is en welke tijdelijk. Ongelijkmatige zettingen, door bijvoorbeeld zwaar verkeer of niet-homogene ondergrond, kunnen ervoor zorgen dat bepaalde delen van een streng verzakken en andere delen niet.
 
B Verhelpen verminderd functioneren
Zoek de verstoring op, bijvoorbeeld met een camera-inspectie, een spuitkop zonder water of een doorsteek-apparaat met detectie. Graaf vervolgens de leiding op en vervang het geknikte of gescheurde deel.
 
C Voorkomen bij bestaande drainage
Neem de drainageleidingen op in het beheersysteem in het kader van de WION (zie WION).
 
D Voorkomen bij aanleg
  • Gebruik dubbelwandige drainageleidingen. Deze drainageleiding is sterker en minder gevoelig voor knikken of scheuren.
  • Leg drainageleidingen dieper aan. Dit kan voorkomen dat de buis al tijdens de aanleg kapot wordt gereden.
  • Leg drainage bij voorkeur aan tijdens het woonrijp maken in plaats van tijdens het bouwrijp maken, of in beide fasen. Drainage die tijdens het bouwrijp maken is aangelegd, wordt als verloren beschouwd.
Elk van deze maatregelen brengt hogere aanlegkosten met zich mee.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel