Functie
Een infiltratieriool is een waterdoorlatende leiding met een poreuze wand of met openingen in de buiswand. Het water kan hierdoor in de bodem infiltreren. Een infiltratieriool heeft een berg-, afvoer- en infiltratiefunctie. Het riool heeft bij voorkeur enige mate van vuilverwijdering, zoals een kolk, een zandvangput en/of een bladvanger. Deze vuilverwijdering voorkomt dat de infiltratievoorziening zich vult met bladeren, takjes, zwerfvuil of slib. Om infiltratieriolen met een geperforeerde wand zit een geotextiel om te voorkomen dat zand binnentreedt. Infiltratieriolen met een poreuze wand hebben meestal geen geotextiel nodig. De voorziening heeft een overloop voor de afvoer van water, bijvoorbeeld naar het oppervlaktewater.
 

Figuur A Dwarsdoorsnede van een infiltratieriool

Onderzoek en beheermaatregelen
In tabel A staat een overzicht van de onderzoeksactiviteiten en beheermaatregelen voor het infiltratieriool. De tabel onderscheidt vier categorieën maatregelen, op grond van de wijze van aansturing.
 

Tabel A Samenhang van de beheeractiviteiten van het infiltratieriool

Toetsingscriteria
De criteria voor het ontwerp van de voorziening vormen ook de basis voor de toetsing van de voorziening. Als de voorziening erg van deze ontwerpcriteria afwijkt, dan is (mogelijk) ingrijpen gewenst. In de praktijk kunt u soms snel vaststellen of er iets mis is met het functioneren van een infiltratieriool aan de hand van een aantal toetsingsindicatoren. Als deze indicatoren de ingrijpmaatstaf overschrijden, is ingrijpen gewenst (zie tabel B).
 
  Indicator Ingrijpmaatstaf
1 Water op straat > 4 - 8 uur na het einde van een bui
2 Overloop (als dat zichtbaar is) > 1 keer/maand
3 Meldingen van bewoners/wijkbeheerder Serieuze melding/opmerking
Tabel B Toetsingsindica-to-ren van het infiltratieriool

Als een voorziening de ingrijpmaatstaf overschrijdt, kunt u op basis van de indicatoren in tabel B onderzoeken wat de oorzaak daarvan is. Dit onderzoek richt zich op de afwijkingen ten opzichte van de ontwerpcriteria. In tabel C staat aan welke toetsingscriteria het infiltratieriool moet voldoen. U gebruikt de criteria in deze tabel ook om na te gaan of het reguliere onderhoud bijgesteld moet worden.
 
  Omschrijving Ingrijpmaatstaf t.o.v. ontwerpwaarde Ingrijpmaatstaf-indicatie
1 Infiltratiepercentage < 70 - 90% 50%
2 Infiltratiecapaciteit < 50% < 0,5 m./dag
3 Ledigingstijd > 200% > 24 - 48 uur
4 Ledigingstijd < 25 - 50% < 6 - 8 uur
5 Overstortingsfrequentie > 200% > 2 - 5/jr
6 Doorstroomoppervlak < 70 - 80% < 70 - 80% van het theoretische oppervlak
7 Vervuiling bodem > Streef-/toetsingswaarde > Streef-/toetsingswaarde
8 Vervuiling grondwater > Streef-/toetsingswaarde > Streef-/toetsingswaarde
Tabel C Toetsingscriteria van het infiltratieriool

Tabel C relateert de ingrijpmaatstaf aan een (procentuele) afwijking van de ontwerpwaarde. Als de ontwerpwaarde niet bekend is, staat er in de tabel waar mogelijk ook een absolute waarde als ingrijpmaatstaf. In sommige gevallen is die absolute waarde niet mogelijk, omdat deze sterk afhankelijk is van het ontwerp.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel