Nieuws

In gesprek met Stichting RIONED

Publicatiedatum 21 januari 2019

Wat kan Stichting RIONED voor u of uw samenwerkingsregio betekenen? Nodig ons uit en we stellen naar uw behoefte een programma samen.

Kennisuitwisseling en meedenken

Stichting RIONED is bij veel ontwikkelingen in het werkveld betrokken en stelt op diverse manieren kennis beschikbaar. Wat speelt er bij u of in uw samenwerkingsregio? Waarover wilt u graag meer informatie of kunnen wij met u meedenken? Onderstaande activiteiten of ontwikkelingen in het werkveld kunnen onderwerp van gesprek zijn.

Activiteiten Stichting RIONED

 • Vernieuwing methodiek rioolinspectie
 • Kennisbank Stedelijk Water
 • Gegevenswoordenboek Stedelijk water
 • Branchestandaard gemeentelijke watertaken
 • Assetmanagement / Risicodatabank Stedelijk Water
 • Watertraineeship Stedelijk water
 • Publieksinformatie
 •  ... (anderszins)

Ontwikkelingen in het werkveld

 • Omgevingsvisie, waaronder het opkomen voor het ruimtelijk belang van stedelijk waterbeheer
 • Omgevingsplan, regels rond zorgplichten, aansluiten, lozen
 • Hemelwater: Welke rol voor de particulier? Hoe krijg je de particulier mee?
 • Stresstesten, risicodialoog, maatregelenprogramma
 • ... (andere wensen)

Nodig ons uit

Stuur ons een mail en geef aan waarover u met ons in gesprek wilt. Samen met u bekijken we hoe we invulling kunnen geven aan het bezoek. 

Alle nieuwsberichten