Bij horizontale drainage laat u geperforeerde leidingen horizontaal ingraven. Deze leidingen voeren het teveel aan water horizontaal af naar een lozingspunt. De werking van horizontale drainage is hetzelfde als bij het graven van open water. De afstand tot (in dit geval) de drainageleiding wordt kleiner en de opbolling vermindert (zie figuur A).
 
Het voordeel van horizontale drainage is dat het onder wegen, gebouwen en tuinen is aan te leggen. Bovendien is het bij juiste aanleg goed te onderhouden. De invloed van drainage op de grondwaterstand in de omgeving is afhankelijk van de doorlatendheid en de bodemopbouw.
 

Figuur A Aanleg horizontale drainage

 
Horizontale drainage is een veel toegepaste maatregel tegen grondwateroverlast. Daarom beschrijft Functioneel ontwerp horizontale drainage het functioneel ontwerp van horizontale drainage.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel