Doelen van het haalbaarheidsonderzoek zijn het afbakenen van het rioleringsbeheer (d.m.v. functionele specificaties), en het ramen van financiële en personele gevolgen van de invoering van een beheersysteem. Het resultaat van het haalbaarheidsonderzoek is: Beslissing over de invoering van een rioleringsbeheersysteem; Programma van Eisen met de functionele en technische eisen waaraan het rioleringsbeheersysteem moe

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel