De afvoer via overstorten is op verschillende manieren te bepalen. Het rechtstreeks meten van de afvoer kan alleen met een debietmeter in een aanvoerleiding vóór de drempel of in een uitlaatleiding achter de drempel. Dit is vaak de meest nauwkeurige methode. U kunt ook de waterstand in de put bovenstrooms van de overstortdrempel meten. Dan is de hoogte van de overstortende straal boven de drempel een maat voor de afvoer. Deze kunt u berekenen met de formule:

Bij het meten van waterstanden boven overstortdrempels is het effect van de benedenstroomse (buiten)waterstanden van belang. Stijgt de waterstand van het oppervlaktewater tot boven de drempel en gaat deze de werking van de overstort beïnvloeden? Dan is de hoogte van de overstortende straal niet (eenvoudig) om te rekenen naar een overstortingsdebiet. Het meten van de buitenwaterstand bij een overstort geeft inzicht in dit verschijnsel.

Meten overstortingsvolume

In lozingsvergunningen vragen waterbeheerders vaak om het meten van het overstortingsdebiet. Vanuit het totale functioneren van het rioolstelsel gezien is het nauwkeurig meten aan de werking van de overstorten minder relevant. Daarom heeft dit vaak minder prioriteit dan het meten aan de belasting (volume(in)), het vullingsgedrag en de afvoer (volume(uit)) van het systeem via het gemaal.
 
De waterbeheerder heeft vaak weinig interesse in het exacte overstortingsvolume van een specifieke gebeurtenis. Hij richt zich meer op het wel of niet werken van een overstort, om bijvoorbeeld klachten over vissterfte te kunnen verklaren. Wel is voor hem van belang om te weten hoe groot een overstorting ongeveer was. Met een geverifieerd of gekalibreerd model is daarvan vaak een voldoende nauwkeurig beeld te krijgen.

Samenvatting meetpunten

  • Debietmeter met hoge nauwkeurigheid in uitloopleidingen met een beperkte diameter; (niet gangbaar).
  • Waterstandmeters (groot meetbereik, hoge nauwkeurigheid) in de overstortputten van belangrijke overstorten.
  • Waterstandmeters (beperkt meetbereik, hoge nauwkeurigheid) bij de overstortdrempels, waar een nauwkeurige meting van de dikte van de overstortende straal wenselijk is.
  • Extra waterstandmeters (groot meetbereik, hoge nauwkeurigheid) in buitenwater, waar het niveau van het oppervlaktewater tot boven de overstortdrempel kan stijgen.
  • Waterstandverklikkers bij alle overstorten.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel