Ter visie voor commentaar

Stichting RIONED legt regelmatig conceptpublicaties ter inzage, zoals RIONEDstandpunten en gedeelten in de Kennisbank Stedelijk Water. We vinden het belangrijk dat deze documenten inhoudelijk correct en zo compleet mogelijk zijn en draagvlak hebben in de rioleringssector. Uw reactie stellen wij daarom zeer op prijs. U kunt deze naar ons mailen via: info@rioned.org, onder vermelding van de naam van de betreffende publicatie. Bij de afronding van de producten betrekken we alle opmerkingen. Daarna stelt de Commissie Vaststelling Leidraden en Handreikingen (CVLH) de producten formeel vast en volgt publicatie.

Kennisbank actualisatie Juridisch

Het gedeelte juridisch en beleid is in zijn geheel geactualiseerd (op GRP en incidenten na). De inhoud is herschikt in 7 nieuwe hoofdstukken. Wij horen graag uw reactie uiterlijk maandag 1 juli. Let op: de interne links verwijzen naar een pagina in de productieomgeving die u niet kunt openen en gaan werken zodra ze live staan. Ook staan er nog onterechte spaties in het document (deels door de omzetting naar pdf). U hoeft hierop niet te reageren. Op sommige gedeelten moet nog redactie plaatsvinden.


Kennisbank actualisatie hydraulisch functioneren

Het gedeelte over het hydraulisch functioneren is in zijn geheel geactualiseerd. De inhoud is herschikt in 8 stappen met elk een hoofdstuk en geheel herzien. U kunt nu alle voorzieningen doorrekenen maar ook zien dat berekeningen met alleen de rioleringsbuien (1-10) niet meer volstaan. 
Wij horen graag uw reactie uiterlijk maandag 1 juli. Let op: de interne links verwijzen naar een pagina in de productieomgeving die u niet kunt openen. De links werken zodra ze live staan. Ook staan er nog onterechte spaties in het document (deels door de omzetting naar pdf). Verder werken we nog aan de illustraties. U hoeft hierop niet te reageren.

  1. Onderzoeksvraag formuleren, systeem definiëren en model afbakenen
  2. Model selecteren
  3. Systeemonderdelen schematiseren
  4. Hydraulische belasting bepalen
  5. Benodigde gegevens inventariseren
  6. Gebruiken van simulatiesoftware
  7. Kwaliteit toetsen
  8. Model en resultaten presenteren


Doorlopend input mogelijk op het GWSW

Het Gegevenswoordenboek Stdelijk Water is de open standaard met beschrijving en kenmerken van de objecten en beheeractiviteiten in ons domein. Via de website https://data.gwsw.nl is het GWSW ontsloten en kan een ieder voortdurend commentaar ter verbetering geven via de reviewmogelijkheid, te bereiken via het logo  rechtsboven op elke pagina van elk GWSW-concept. U kunt inloggen met gast/gast, maar het heeft onze voorkeur dat u eigen inloggegevens gebruikt (zodat uw contactgegevens automatisch bij uw commentaar vermeld staan).

 


ProductenRecently Visited


DO YOU HAVE SUGGESTIONS FOR THIS ITEM?