Dit onderdeel richt zich primair op de samenwerking tussen gemeente en waterschap als organisaties. Daarbij gaat het natuurlijk om een complex samenspel tussen diverse afdelingen van beide organisaties. Om de eigen doelstellingen te bereiken, moeten deze afdelingen binnen de eigen organisatie, onderling én met externe partijen samenwerken. Voor een succesvolle samenwerking is niet één recept te geven. Wel zijn enkele uitgangspunten te noemen waaraan de partijen in elk geval moeten voldoen (zie tabel A).

Tabel A Uitgangspunten voor een succesvolle samenwerking
1. Doel van de samenwerking


‘Het doel’
Beide partijen moeten een voordeel (of de noodzaak) van samenwerking zien, gerelateerd aan het specifieke onderwerp. Dit voordeel hoeft niet hetzelfde te zijn, maar voor beide partijen moet het perspectief van de samenwerking duidelijk zijn. Beide partijen kunnen het spel alleen maar spelen als het doel van het spel bekend is.
2. Afbakening en focus 

‘Het speelveld’ 
 Het onderwerp of werkterrein waarover gemeente en waterschap afspraken willen maken en dat zij samen willen oppakken, moet duidelijk zijn afgebakend. Beide partijen moeten dezelfde perceptie hebben over de zaken die ze moeten afstemmen en regelen. Beide partijen moeten op hetzelfde bord spelen.
3. Kennis van relevante wet-
en regelgeving & richtlijnen


‘De spelregels’
Bij de samenwerking tussen gemeente en waterschap spelen regels en richtlijnen (onafhankelijk van het onderwerp) een belangrijke rol. Voor een goede samenwerking is het essentieel dat betrokken medewerkers van zowel gemeente als waterschap inzicht hebben in ‘wat kan, wat mag en wat moet’.

Alle spelers moeten de regels kennen en zich daaraan houden. Daarbij moeten ze inzicht hebben in de beschikbare ruimte.

4, Betrokken medewerkers 


‘De spelers’

De personen die de samenwerking tot stand brengen, spelen een cruciale rol. Hun kennisniveau, ervaring, mandaat (wie mag waarover beslissen) en houding zijn essentieel voor een succesvolle samenwerking. Voor een spel zijn spelers nodig die het spel beheersen, de spelregels kennen en enthousiast zijn om het spel te spelen. Het gaat dus niet alleen om het hebben van spelers, maar ook om ‘de juiste spelers’.

De tabel is niet bedoeld als checklist om te controleren of u aan alle voorwaarden voor samenwerking voldoet, voordat u kunt beginnen. Samenwerken is een kwestie van gewoon doen! Tabel A geeft een overzicht van de aspecten die invloed hebben op het succes van de samenwerking. Levert de huidige samenwerking tussen gemeente en waterschap niet voldoende op of verloopt deze niet soepel genoeg? Dan kunt u met deze tabel bekijken waar mogelijke verbeterpunten liggen. De tabel helpt u de juiste vragen te stellen.
 
Ter verduidelijking (of als geheugensteun) is bij elk aspect een vergelijking gemaakt met de algemene voorwaarden van een ‘spel’. Om een willekeurig spel te kunnen spelen, zijn alle vier de genoemde aspecten van belang: een doel, een afgebakend speelveld, heldere spelregels en spelers die het spel begrijpen en beheersen. Als één aspect geen of onvoldoende aandacht krijgt, is het spel niet goed te spelen.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel