In Eenvoudig praktijkvoorbeeld komt de tariefberekening op basis van één vervangingsinvestering en één grote onderhoudsbeurt in 20 jaar aan bod. Zo’n situatie zal zich in de praktijk niet voordoen. Meestal is in een periode van 20 jaar sprake van opeenvolgende vervangingen, die in financiële omvang verschillen. Het (lang cyclisch) onderhoud zal vaak jaarlijks verspreid door de gemeente plaatsvinden.
 
In tabel A ziet u een voorbeeld van de uitgangspunten van een kostendekkingsplan in een dynamische omgeving.

Tabel A Uitgangspunten kostendekkingsplan2
Uitbreidingsinvesteringen Verrekend via
grondexploitatie
Komen in de kostendekkingberekening
niet aan de orde.
Mate van kostendekkend-
heid tarieven
100%

 
Gemeenteraadbesluit mei 2010.

 
Aantal aansluitingen 12.500 De verwachting is dat het aantal stabiel blijft.
Vastgesteld maximaal investeringsbedrag
 
€ 1.000.000

 
Om te hoog oplopende kapitaallasten te voorkomen.
Overschrijdingen komen ten laste van de vervangingsvoorziening riolering (GRP).

Jaarlijkse dotatie
spaarvoorziening
 

Oplopend tot
€ 781.000 in 2024.
Vanaf 2044 volstaat een lagere dotatie. 
Gezien de voorgenomen vervangingsinvesteringen is de dotatie toereikend. Aan de voorziening rekent de gemeente geen rente toe.
 
Afschrijvingstermijn
riolering en gemalen
40 jaar
 
Deze sluit aan bij de gemiddelde verwachte gebruiksduur.
 
Renteomslagpercentage 4% In deze gemeente berekend percentage.
Jaarlijks onderhoud


 
€ 900.000 aflopend tot € 700.000.

 
Voor onderhoud vormt de gemeente geen voorziening.
De beheerder schat de jaarlijkse kosten als vergelijkbaar in.
De verwachting is dat de jaarlijkse onderhoudskosten van die nieuwe investeringen lager zijn.
Overige jaarlijkse kosten € 400.000 Jaarlijks stabiel bedrag.
Inflatie
 
Vast prijspeil
 
De gemeente indexeert de rioolheffing jaarlijks op basis van de reële inflatie.
Egalisatiereserve

 
100%

 
De raad heeft in de Financiële verordening vastgelegd1
dat de gemeente overschotten en tekorten op rekeningbasis, die zij ten gunste van de algemene middelen mag brengen, muteert op een reserve riolering.

De gemeente in dit voorbeeld kent van 2028 tot en met 2043 een relatief grote vervangingsopgave. De gemeenteraad is akkoord gegaan om hiervoor te gaan sparen.
 
In het eerste deel van het kostendekkingsplan (zie tabel B) staan de berekeningen van de afschrijvingslasten en de stortingen in de vervangingsvoorziening. Kolom 2 bevat de totale boekwaarde van de bestaande investeringen, kolom 3 de afschrijvingen die hierop plaatsvinden. In kolom 4 staat de boekwaarde van nieuwe investeringen, in kolom 5 vindt u de jaarlijks noodzakelijke investeringen. De investeringspiek die in 2028 start, is duidelijk te zien. Kolom 6 bevat stortingen in een vervangingsvoorziening. Vanaf 2044 kan de gemeente met een lagere voorziening volstaan. In kolom 7 staan de bedragen die de gemeente uit de vervangingsvoorziening haalt om in de toekomst sterk oplopende kapitaallasten te voorkomen. Kolom 8 bevat de afschrijving op de nieuwe investeringen. De bedragen uit de kolommen 3, 6 en 8 verrekent de gemeente in de jaarlijkse rioolheffing.

Tabel B Kostendekking riolering in dynamische omgeving (1) (in euro's)
(1)
Jaar

 
(2) Boekwaarde
investeringen
oud
(3) Afschrijv.
oud
(4) Boekwaarde
investeringen
nieuw
(5) Jaarlijkse
investering
vervanging
(6) Storting
vervangings-
voorziening
(7) Direct
afboeken
(8) Afschrijv.
nieuw
2018 21.300.000 920.000 0 0 0 0 0
2019 20.380.000 900.000 0 1.000.000 202.000 0 25.000
2020 19.480.000 880.000 975.000 750.000 302.000 0 43.750
2021 18.600.000 860.000 1.681.000 800.000 402.000 0 63.750
2022 17.740.000 840.000 2.417.500 500.000 502.000 0 76.250
2023 16.900.000 820.000 2.841.000 650.000 602.000 0 92.500
2024 16.080.000 800.000 3.398.000 1.000.000 781.000 0 117.500
2025 15.280.000 780.000 4.281.000 750.000 781.000 0 136.750
2026 14.500.000 760.000 4.895.000 900.000 781.000 0 158.750
2027 13.740.000 740.000 5.635.250 1.000.000 781.000 0 183.750
2028 13.000.000 720.000 6.452.500 2.300.000 781.000 1.300.000 208.750
2029 12.280.000 700.000 7.243.750 2.200.000 781.000 1.200.000 233.750
2030 11.580.000 680.000 8.060.000 2.500.000 781.000 1.500.000 258.750
2031 10.900.000 660.000 8.801.250 2.400.000 781.000 1.400.000 283.750
2032 10.240.000 640.000 9.517.500 2.000.000 781.000 1.000.000 308.750
2033 9.600.000 620.000 10.208.750 2.100.000 781.000 1.000.000 333.750
2034 8.980.000 600.000 10.875.000 2.100.000 781.000 1.000.000 358.750
2035 8.380.000 580.000 11.516.250 2.000.000 781.000 1.000.000 383.750
2036 7.800.000 560.000 12.132.500 1.900.000 781.000 900.000 408.750
2037 7.240.000 540.000 12.723.750 1.900.000 781.000 900.000 433.750
2038 6.700.000 520.000 13.290.000 2.000.000 781.000 1.000.000 458.750
2039 6.180.000 500.000 13.831.230 2.000.000 781.000 1.000.000 483.750
2040 5.680.000 480.000 14.347.500 2.000.000 781.000 1.000.000 533.750
2041 5.200.000 460.000 14.838.750 2.000.000 781.000 1.000.000 538.750
2042 4.740.000 440.000 15.305.000 2.100.000 781.000 1.100.000 558.750
2043 4.300.000 420.000 15.746.250 2.130.000 781.000 1.130.000 583.750
2044 3.880.000 400.000 16.162.500 1.000.000 400.000 0 608.750
2045 3.480.000 380.000 16.553.750 1.000.000 400.000 0 633.750
2046 3.100.000 360.000 16.920.000 1.000.000 400.000 0 658.750
2047 2.740.000 340.000 17.261.250 900.000 400.000 0 681.250
2048 2.400.000 320.000 17.480.000 900.000 400.000 0 703.750

In het tweede deel van het kostendekkingsplan (zie tabel C) staan de berekeningen van de rentelasten, onderhoudslasten, overige kosten en het becijferde tarief.
 
Kolom 9 bevat de totale boekwaarde van de oude en de nieuwe investeringen, kolom 10 de rentelasten die de gemeente aan de afdeling Riolering oplegt. In de kolommen 11 en 12 staan de jaarlijks verwachte kosten voor respectievelijk onderhoud en overige kosten. Kolom 13 bevat de jaarlijkse totale kosten voor riolering. Hierbij zijn de kolommen 3, 6, 8, 10, 11 en 12 opgeteld. In kolom 14 staat het aantal aansluitingen, in kolom 15 het tarief per aansluiting. Het tarief komt tot stand door de bedragen uit kolom 13 te delen door het aantal aansluitingen uit kolom 14. Het tarief loopt op tot zo’n € 300. Vanaf 2044 stabiliseert het op ongeveer € 265 (prijspeil 2018).

Tabel C Kostendekking riolering in dynamische omgeving (2) (in euro's)
Jaar

 
(9) Boekwaarde totaal (10) Rente (11) Onderhoud (12) Overige kosten (13) Totale kosten (14) Aantal aansluitingen (15) Tarief
2018 21.300.000 852.000 900.000 400.000 3.072.000 12.500 246
2019 20.380.000 815.200 900.000 400.000 3.242.200 12.500 259
2020 20.455.000 818.200 900.000 400.000 3.343.950 12.500 268
2021 20.281.250 811.250 900.000 400.000 3.437.000 12.500 275
2022 20.157.500 806.300 900.000 400.000 3.524.550 12.500 282
2023 19.741.000 789.650 900.000 400.000 3.604.150 12.500 288
2024 19.487.750 779.150 900.000 400.000 3.777.650 12.500 302
2025 19.561.250 782.450 900.000 400.000 3.779.700 12.500 302
2026 19.395.000 775.800 900.000 400.000 3.775.550 12.500 302
2027 19.376.250 775.050 900.000 400.000 3.779.800 12.500 302
2028 19.452.500 778.100 850.000 400.000 3.737.850 12.500 299
2029 19.523.750 780.950 850.000 400.000 3.745.700 12.500 300
2030 19.640.000 785.600 850.000 400.000 3.755.350 12.500 300
2031 19.701.000 788.050 800.000 400.000 3.712.800 12.500 297
2032 19.757.500 790.300 800.000 400.000 3.720.050 12.500 298
2033 19.808.750 792.350 800.000 400.000 3.727.100 12.500 298
2034 19.855.00 794.200 800.000 400.000 3.733.950 12.500 299
2035 19.896.250 795.850 800.000 400.000 3.740.600 12.500 299
2036 19.932.500 797.300 800.000 400.000 3.747.050 12.500 300
2037 19.963.750 798.550 800.000 400.000 3.753.300 12.500 300
2038 19.990.000 799.600 800.000 400.000 3.709.350 12.500 297
2039 20.011.250 800.450 750.000 400.000 3.715.200 12.500 297
2040 20.027.500 801.100 750.000 400.000 3.720.850 12.500 298
2041 20.038.750 801.550 750.000 400.000 3.726.300 12.500 298
2042 20.045.000 801.800 750.000 400.000 3.731.550 12.500 299
2043 20.046.250 801.850 700.000 400.000 3.686.600 12.500 295
2044 20.042.500 801.700 700.000 400.000 3.310.450 12.500 265
2045 20.033.750 801.350 700.000 400.000 3.315.100 12.500 265
2046 20.020.000 800.800 700.000 400.000 3.319.550 12.500 266
2047 20.001.250 800.050 700.000 400.000 3.321.300 12.500 266
2048 19.880.000 795.200 700.000 400.000 3.318.950 12.500 266

In tabel D ziet u het verloop van de vervangingsvoorziening. De kolommen 2 en 3 staan ook in tabel B (daar kolommen 6 en 7). Uit kolom 4 blijkt dat de vervangingsvoorziening in 2027 het grootst is: meer dan € 5,1 miljoen.

Tabel D Verloop vervangingsvoorziening (in euro's)
(1)
Jaar
(2) Storting
vervangingsvoorziening

 
(3) Direct
afboeken

 
(4) Saldo
vervangingsvoorziening
2018 0 0 0
2019 202.000 0 202.000
2020 302.000 0 504.000
2021 402.000 0 906.000
2022 502.000 0 1.408.000
2023 602.000 0 2.010.000
2024 781.000 0 2.791.000
2025 781.000 0 3.572.000
2026 781.000 0 4.353.000
2027 781.000 0 5.134.000
2028 781.000 1.300.000 4.615.000
2029 781.000 1.200.000 4.196.000
2030 781.000 1.500.000 3.477.000
2031 781.000 1.400.000 2.858.000
2032 781.000 1.000.000 2.639.000
2033 781.000 1.000.000 2.320.000
2034 781.000 1.000.000 2.001.000
2035 781.000 1.000.000 1.782.000
2036 781.000 900.000 1.663.000
2037 781.000 900.000 1.544.000
2038 781.000 1.000.000 1.325.000
2039 781.000 1.000.000 1.106.000
2040 781.000 1.000.000 887.000
2041 781.000 1.000.000 668.000
2042 781.000 1.000.000 349.000
2043 781.000 1.130.000 0
2044 400.000 0 400.000
2045 400.000 0 800.000
2046 400.000 0 1.200.000
2047 400.000 0 1.600.000
2048 400.000 0 2.000.000
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel