Drains zijn kunststoffen geperforeerde buizen met een relatief kleine diameter. Een drain kan bij vrijwel alle infiltratiesystemen voorkomen.
 
Functie
Een drain heeft drie functies:
  • Infiltreren - Bij een relatief slecht doorlatende ondergrond past men drains onder de oppervlakte- of ondergrondse infiltratievoorzieningen toe. De drain voert het regenwater dat in het cunet infiltreert af naar het oppervlaktewater. Bovendien kan de drain fungeren als afvoerleiding van de overstorten van de bovengrondse waterberging.
  • Draineren - Daarnaast kan de drain bij hoge grondwaterstanden als echte drain functioneren en ervoor zorgen dat de ontwateringsdiepte gewaarborgd blijft. Ook kan de drain bij een sterk wisselende bodemsamenstelling het geïnfiltreerde regenwater van een slecht doorlatende plek naar een goed doorlatende locatie afvoeren.
  • Transporteren - Ten slotte kunnen drains in infiltratiekoffers het aangevoerde regenwater in de voorziening lozen.

 

Oorzaken van verminderd functioneren
Het functioneren van de drain neemt af door:

  • afname van de infiltratiecapaciteit  Drains kunnen dichtslibben als fijne zanddeeltjes zich voor de drain ophopen. Een ernstige vorm van dichtslibben kan optreden als drains ijzerrijk grondwater afvoeren. Het ijzer zal neerslaan als het in contact komt met zuurstof. Het vormt zo een ondoorlatende laag die moeilijk te verwijderen is (zie Drain doorspuiten). Drains die regenwater in een infiltratiekoffer lozen, kunnen door de verontreinigingen in het regenwater dichtslibben.
  • afname van de afvoercapaciteit. De hierboven genoemde oorzaken kunnen ook de afvoercapaciteit van de drain aantasten.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel