De Grondwaterwet schrijft voor hoeveel grondwater u mag onttrekken, ook voor bemalingen tijdens de uitvoering van een werk. De provincie bepaalt als bevoegd gezag wanneer een vergunning nodig is en geeft dat aan in een verordening. Bovendien kan zij eisen om een retourbemaling te installeren. Daarmee blijft de verlaging van de grondwaterstand in de directe omgeving beperkt. Ook de kans op verspreiding van aanwezige verontreinigingen is dan kle

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel