Het resultaat van een OAS valt of staat bij de beschikbaarheid en de kwaliteit van de basisgegevens. Als de basisgegevens bij de start niet op orde zijn, gaat dat ten koste van het resultaat en/of de planning van de OAS. Voor een goed inzicht in het functioneren van het afvalwatersysteem en de onderdelen hiervan moeten betrouwbare gegevens beschikbaar zijn. Ook moet voldoende informa­tie voorhanden zijn om kosten van te treffen maatregelen te kunnen ramen.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel