In het vervangingsprogramma van het GRP staat de rioolvervanging in de Magnoliastraat gepland voor dit jaar. Het huidige riool bestaat uit meterse betonbuizen (ø 400 en ø 300). De planvoorbereider van de gemeentelijke afdeling Riolering heeft weinig moeite met de materiaalkeuze: beton heeft een hoge levensduur, is bewezen techniek en is goedkoop. De diameterkeuze ligt iets lastiger. Een recente hydraulische herberekening voor het rioolstelsel van de Bloemenwijk geeft aan dat in de hele straat de buizen bij de maatgevende afvoer niet volledig gevuld zijn. Het benedenstroomse deel (ø 400) komt zelfs maar halfvol. De planvoorbereider kiest voor de hele straat twee-meterse betonnen buizen ø 300, in de verwachting dat dat voldoende is voor goed hydraulisch functioneren, terwijl slibvorming beperkt blijft. Een modelmatige controleberekening toont inderdaad aan dat het hydraulisch functioneren dan (net) voldoende gewaarborgd is.
 
Common sense / praktijkervaring is leidend in de afweging.
Er lijkt nauwelijks sprake van een afweging. Op basis van eerdere ervaringen wordt meer onbewust dan bewust een snelle afweging gemaakt en gekozen voor een standaard oplossing.
Uitgaande van de drie factoren kan het type vraagstuk snel worden geplaatst:
  • Overzichtelijkheid: bekend
  • Aantal actoren: klein
  • Best.-maatsch. aandacht: klein.
De mogelijke hulpmiddelen zijn terug te vinden het kopje Inhoud centraal.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel