Agenda

Kennis in de Regio: 's-Hertogenbosch

Datum
16 november 2023 - 16 november 2023
Tijd
12:00 - 17:00
Locatie
's-Hertogenbosch

Stichting RIONED, STOWA en het NKWK projectteam Klimaatbestendige stad hebben de handen ineen geslagen om in 2023 klimaatkennis in de werkregio’s te presenteren in de vorm van ‘Kennis in de Regio’. Op 16 november is er een kennismiddag voor professionals klimaatadaptatie en water in de regio Zuid-Nederland, 's-Hertogenbosch.

Deze middag is een van de regionale bijeenkomsten die worden georganiseerd vanuit de NKWK-onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad. Het doel is om ervaringen te delen met de kennisproducten en tools die vanuit deze onderzoekslijn zijn ontwikkeld. U gaat met andere professionals in gesprek aan de hand van regionale voorbeelden en eigen ervaringen en u kunt meedoen aan verdiepende sessies. 

Binnenkort wordt het programma bekend. Meer informatie over Kennis delen in de regio.

 

Noteer ook alvast de volgende bijeenkomsten in uw agenda, meer informatie volgt.

30 november WEST - Den Haag
7 december OOST - Zutphen

Alle agenda items