Agenda

Kennis in de Regio: Groningen

Datum
10 oktober 2023 - 10 oktober 2023
Tijd
12:00 - 17:00
Locatie
Entrance/Energy Barn in Groningen

Stichting RIONED, STOWA en het NKWK projectteam Klimaatbestendige stad hebben de handen ineen geslagen om in 2023 klimaatkennis in de werkregio’s te presenteren in de vorm van ‘Kennis in de Regio’. Op 10 oktober is er een kennismiddag voor professionals klimaatadaptatie en water in de regio Noord-Nederland, in Groningen.

Hoe maakt u slim gebruik van beschikbare kennis, hulpmiddelen en tools op het gebied van klimaatadaptatie? Hoe leert u van elkaars ervaringen en speelt u sneller in op het veranderende klimaat? Tijdens deze interactieve bijeenkomst leert u van verschillende praktijkvoorbeelden uit de regio en zie je hoe verschillende kennisproducten zijn gebruikt. De bijeenkomst is bedoeld voor professionals die in Noord-Nederland te maken hebben met klimaatadaptatie. Het doel is iedereen met nieuwe kennis naar huis te laten gaan en netwerken te versterken.

Op dinsdag 10 oktober krijgt u antwoord op deze vragen tijdens de bijeenkomst van ‘Kennis in de Regio x Klimaatbestendige Stad’, in de Energy Barn in Groningen. U kunt u nu aanmelden en een keuze maken voor de verschillende parallelsessies.

Excursie Klimaatproeftuin (optioneel)
10:00 uur Inloop en koffie
10:30 uur Welkom
10:40 uur Excursie Klimaatproeftuin zie

Programma in het kort
12:00 uur Inloop en lunch
13:00 uur Opening en welkom
13:15 uur Wat speelt er in de regio? 
13:25 uur Kennisrevue: toelichting in vogelvlucht op beschikbare tools en instrumenten – 
13:45 uur Lagerhuisdebat aan de hand van prikkelende stellingen over actuele thema’s
14:15 uur Korte pauze

Ronde 1 parallelsessies (starttijd 14:25 uur)
a. Samenwerken/governancevraagstukken. Pieta Walma en Eric Lanooy (provincie Groningen), Martijn Schuit (gemeente Groningen) en Thomas Klomp (Platform Samen Klimaatbestendig)

b. Hoe kom je van ‘water’ naar ‘klimaat’? Mario Brinkman (gemeente Westerkwartier), Date de Vries (gemeente Smallingerland) en Kees Broks (STOWA)

c. Van praktijk naar college en weer terug. Floris Boogaard en Piet Zijlstra (Hanzehogeschool Groningen) en Oscar Kunst (Stichting RIONED)

Ronde 2 parallelsessies (starttijd 15:35 uur)
a. Maatlat klimaatadaptief bouwen. Thomas Klomp (Platform Samen Klimaatbestendig), Martijn Schuit (gemeente Groningen) en Eva Baron (ministerie Infrastructuur en Waterstaat)

b. Specifieke problemen van plattelandsregio’s. Karel Veeneman (Wetterskip Fryslân), Tineke Pijnacker (waterambassadeur Fryslân/gemeente Súdwest-Fryslân) en Oscar Kunst (Stichting RIONED)

c. Hoe maken we de arbeidsmarkt toekomstbestendig voor klimaatadaptatie? Charlotte Wijnands (gemeente Westerkwartier) en Bart Scholten (SAMEEN en JongRES)

16:35 uur Plenaire afsluiting
16:50 uur Borrel.

Aanmelden en programma

Deze bijeenkomst wordt aangeboden door de NKWK onderzoekslijn Klimaatbestendige stad - Klimaatadaptatie samen met STOWA, Stichting RIONED en Platform Samen Klimaatbestendig. Medeorganisatoren zijn de gemeenten Smallingerland, Westerkwartier en Groningen, Wetterskip Fryslân, Hanzehogeschool Groningen en de provincie Groningen. De bijeenkomst is onderdeel van een landelijk programma om regionale kennisdeling te stimuleren op het gebied van klimaatadaptatie. Bekijk het uitgebreide programma met extra uitleg Excursie Klimaatproeftuin (pdf).

 

Meld u aan en maak een keuze uit de verschillende parallelsessies.

 

Meer weten over Kennis delen in de regio?

Noteer ook alvast de volgende bijeenkomsten in uw agenda, meer informatie volgt.

31 oktober  MIDDEN (Netwerk Water en Klimaat Utrecht en de werkregio’s Klimaat Actief Rivierenland,  Rijk van Maas en Waal en  Alblasserwaard & Vijfheerenlanden) - oude stadhuis in Culemborg
16 november ZUID - ’s-Hertogenbosch
30 november WEST - Den Haag
7 december OOST - Zutphen

Alle agenda items