Agenda

Kennis in de Regio: Den Haag

Datum
30 november 2023 - 30 november 2023
Tijd
12:00 - 17:00
Locatie
Provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag

Stichting RIONED, STOWA en het NKWK projectteam Klimaatbestendige stad hebben de handen ineen geslagen om in 2023 klimaatkennis in de werkregio’s te presenteren in de vorm van ‘Kennis in de Regio’. Op 30 november is er een kennismiddag voor professionals klimaatadaptatie en water in de regio West-Nederland, Den Haag.

Hoe maak je slim gebruik van beschikbare kennis, hulpmiddelen en tools op het gebied van klimaatadaptatie? Hoe leer je van elkaars ervaringen en speel je sneller in op het veranderende klimaat? En: wie heb je nodig om aan de slag te gaan? Tijdens deze interactieve bijeenkomst leer je van verschillende praktijkvoorbeelden uit de regio en zie je hoe verschillende kennisproducten zijn gebruikt. De bijeenkomst is voor professionals die in West-Nederland te maken hebben met klimaatadaptatie. Het doel is om iedereen met nieuwe kennis naar huis te laten gaan en netwerken te versterken.

Op donderdag 30 november krijg je antwoord op deze vragen tijdens de bijeenkomst van ‘Kennis in de Regio x Klimaatbestendige Stad’, in het Provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag. Je kunt je nu aanmelden en een keuze maken voor de verschillende parallelsessies.

Programma in het kort
12.00 uur Inloop en lunch
13.00 uur Opening en welkom
13.05 uur Kennis x Klimaat door gedeputeerde Jeannette Baljeu
13.15 uur Wat speelt er in de regio?
13.30 uur Kennisrevue selectie van beschikbare tools en instrumenten
13.50 uur Lagerhuisdebat aan de hand van prikkelende stellingen

14.20 uur Korte pauze

Ronde 1 parallelsessies (starttijd 14.30 uur)

a. Klimaatadaptieve reconstructies. Door Jolanda de Schiffart (gemeente Leiden), Tom Schoenmaker (Waternet) en Kees Broks (STOWA/NKWK)

b. Hulp bij grondwaterproblemen. Door Robert van Cleef (Sterk Consulting), Luuk Jacobs (Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen), Thuy Do (gemeente Rotterdam) en Arianne Fijan (Stichting RIONED)

c. Klimaatlabels voor bestaande bouw: Zeeuwse klimaatatlas als lichtend voorbeeld? Door Bert Janse (provincie Zeeland), Vincent Traas (gemeente Terneuzen), Patricia Kramer (Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid) en Arnold Wielinga en Nienke Ansems (Royal Haskoning DHV)
De landelijke maatlat en de regionale leidraden

15.30 uur Korte pauze

Ronde 2 parallelsessies (starttijd 15.40 uur)
a. Hoe geven we invulling aan gebiedsontwikkelingen? Door Michelle Pijnacker-Hoekstra (ministerie BZK), Werncke Husslage (provincie Zuid-Holland), Fabienne van Luin (gemeente Zuidplas) en Mare de Wit (Rijkswaterstaat)

b. Iedereen kan het! Klimaatadaptatie in de weerbarstige praktijk. Door Martine Leewis (ORG-ID) en André Rodenburg (Samen Klimaatbestendig)

c. Afwentelen vraagt om ‘toewentelen’. Door Koen Weytingh (Laren/ ToekomstSterk), Tom Schoenmaker (Waternet), Bert Palsma (STOWA) en Kees Broks (STOWA/NKWK)

d. Zo’n klimaatadaptieve gemeente, wat kost dat eigenlijk? Door Charlotte van der Kleijn – Groos (provincie Zuid-Holland) en Cees-Anton van den Dool (Nelen & Schuurmans)
Het Convenant Klimaatadaptief Bouwen in Zuid-Holland

16.40 uur Plenaire afsluiting
17.00 uur Borrel

Aanmelden en programma

Deze bijeenkomst wordt aangeboden door de NKWK onderzoekslijn Klimaatbestendige stad - Klimaatadaptatie samen met STOWA, Stichting RIONED en Platform Samen Klimaatbestendig. De organisatie is mede in handen van de werkregio’s Midden-Holland, samenwerkingsverband Amstel, Gooi en Vechtgebied, en Regio Holland Rijnland. De bijeenkomst is onderdeel van een landelijk programma om regionale kennisdeling op het gebied van klimaatadaptatie te stimuleren. Bekijk het uitgebreide programma (pdf).

Meld u aan en maak een keuze uit de verschillende parallelsessies.

Meer weten over Kennis delen in de regio.

Noteer ook alvast de volgende bijeenkomst in uw agenda, meer informatie volgt.

7 december OOST - Zutphen

Alle agenda items