Agenda

Kennis in de Regio: Culemborg

Datum
31 oktober 2023 - 31 oktober 2023
Tijd
12:00 - 17:00
Locatie
oude stadhuis in Culemborg

Stichting RIONED, STOWA en het NKWK projectteam Klimaatbestendige stad hebben de handen ineen geslagen om in 2023 klimaatkennis in de werkregio’s te presenteren in de vorm van ‘Kennis in de Regio’. Op 31 oktober is er een kennismiddag voor professionals klimaatadaptatie en water in de regio Midden-Nederland, in Culemborg.

Hoe maak je slim gebruik van beschikbare kennis, hulpmiddelen en tools op het gebied van klimaatadaptatie? Hoe leer je van elkaars ervaringen en speel je sneller in op het veranderende klimaat? En: wie heb je nodig om aan de slag te gaan? Tijdens deze interactieve bijeenkomst leer je van verschillende praktijkvoorbeelden uit de regio en zie je hoe verschillende kennisproducten zijn gebruikt. De bijeenkomst is bedoeld voor professionals die in Midden-Nederland die te maken hebben met klimaatadaptatie. Het doel is om iedereen met nieuwe kennis naar huis te laten gaan en netwerken te versterken.

Op dinsdag 31 oktober krijgt u antwoord op deze vragen tijdens de bijeenkomst van ‘Kennis in de Regio x Klimaatbestendige Stad’, in het Oude Stadhuis in Culemborg. U kunt u nu aanmelden en een keuze maken voor de verschillende parallelsessies.

Programma in het kort
12.00 uur Inloop en lunch
13.00 uur Opening en welkom
13.05 uur Plenaire presentaties: Wat speelt er in de regio?

13.20 uur Kennisrevue: toelichting in vogelvlucht op beschikbare tools en instrumenten 
13.40 uur Lagerhuisdebat aan de hand van prikkelende stellingen over verschillende thema’s

Ronde 1 parallelsessies (starttijd 14.25 uur)
a. Governance klimaatadaptatie, samenwerking binnen en tussen de werkregio’s. Koen te Velde / Esther Nieuwenhuis (NWK), Marjolein Reijnierse (Klimaat Actief Rivierenland / WSRL), Pieter den Besten (DPRA), Freek Huijser (MinIenW / NKWK-KBS)

b. Grondwater in de regio. Mark Elzerman (Waterschap De Dommel), Ron Nap (NKWK / RWS) en Kees de Jonge (gemeente Lingewaard)

c. Hitteadaptatie vraagt om brede aanpak. Maar hoe dan? Patrick Klaassen (GGD Gelderland-Zuid), Madeleen Helmer (Klimaatverbond Nederland), Irene Poortinga (Samen Klimaatbestendig)

15.25 uur korte pauze

Ronde 2 parallelsessies (starttijd 15.35 uur)
a. Waterkwaliteit en klimaat – kwetsbaarheid in beeld. Susan Sollie (TAUW) en Bob Brederveld (Witteveen+Bos)

b. Richting een ruimtelijk afwegingskader voor vitaal en kwetsbaar. Elsbeth Beeke (VRU), Koen te Velde (NWK), Bas Kolen (HKV/TUD), Kees Broks (STOWA/NKWK)

c. Afspraken en acties voor borging klimaatadaptie in stedelijk gebied. Sander Booms (gemeente Culemborg), Ronald Loeve (Stichtse Vecht, HvA), Karst Schaap (gemeente Nederbetuwe), Irene Poortinga (Samen Klimaatbestendig)

d. Wekenlange droogte: hoe houd ik mijn stedelijk water op orde? Daan Willems (Waterschap Rivierenland), Wouter Stapel (RHDHV), Maureen Pesman (klimaatwerkregio Alblasserwaard Vijfheerenlanden).

16.45 uur Plenaire afsluiting
17.00 uur Borrel.

Aanmelden en programma

Deze bijeenkomst wordt aangeboden door de NKWK onderzoekslijn Klimaatbestendige stad - Klimaatadaptatie samen met STOWA, Stichting RIONED en Platform Samen Klimaatbestendig. De organisatie is mede in handen van Netwerk Water en Klimaat (Utrecht) en de drie werkregio’s Klimaatactief Rivierenland, Samenwerkingsverband RAS Rijk van Maas en Waal en Alblasserwaard Vijfherenlanden. De bijeenkomst is onderdeel van een landelijk programma om regionale kennisdeling op het gebied van klimaatadaptatie te stimuleren. Bekijk het uitgebreide programma (pdf).

 

Meld u aan en maak een keuze uit de verschillende parallelsessies.

 

Meer weten Kennis delen in de regio.

Noteer ook alvast de volgende bijeenkomsten in uw agenda, meer informatie volgt.

16 november ZUID - ’s-Hertogenbosch
30 november WEST - Den Haag
7 december OOST - Zutphen

Alle agenda items