In het schetsontwerp liggen de locaties vast van systeemonderdelen als gemalen, overstortputten en kruisingen met andere infrastructuur. Dit zijn grote en zware constructies. Zwaar materieel moet niet alleen tijdens de aanleg toegang hebben tot deze locaties, maar ook in de beheerfase. Voor de beoordeling is daarom de afstemming met het wegontwerp van belang

Bij nieuwbouw is sprake van gescheiden stelsels voor afvalwater, vervuild hemelwater, schoon hemelwater en grondwater (drainage). In het schetsontwerp bepaalde u al welke oppervlakken op welk systeem aansluiten. Naarmate de aansluitmogelijkheden toenemen, stijgt ook de kans op foutieve aansluitingen. Daarom verdient het aanbeveling niet alleen het ontwerp hierop te beoordelen, maar ook te zorgen voor een consistente directievoering tijdens de aanleg.

De tendens is dat steeds meer leidingen in een kleiner straatprofiel moeten komen. De aanleg van leidingen dieper dan 2 m vergt de nodige ruimte om te kunnen manoeuvreren. In de aanlegfase is dit redelijk gewaarborgd. Als de gemeente leidingen moet vervangen, is de bewegingsruimte beperkt. Let daarom op de beoordeling van de diepteligging in relatie tot het beschikbare straatprofiel.

Door de fasering tijdens aanleg kan het nodig zijn tijdelijke maatregelen te nemen om de afvoer van afval-, hemel- en grondwater te waarborgen. Beoordeel of de stelsels ook in dergelijke overgangssituaties in elk geval voldoen aan de beperking van ongewenste emissies naar bodem en oppervlaktewater.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel