Uitschrijven RIONEDnieuws

De verzendlijst van RIONEDnieuws is in de afgelopen jaren samengesteld aan de hand van uw begunstigerschap, uw aanmeldingen voor de nieuwsbrief, uw inschrijvingen voor RIONED-activiteiten en uw andere uitingen van belangstelling voor het werk van Stichting RIONED. Het kan daarom voorkomen dat we niet expliciet aangegeven hebben dat u deze nieuwsbrief zou gaan ontvangen vanaf het moment dat we u ingeschreven hebben. We wijzen u daarom graag nog een keer nadrukkelijk op de uitschrijfmogelijkheid onderaan elke editie van RIONEDnieuws. Wanneer u op die link klikt, krijgt u RIONEDnieuws niet meer toegezonden. Wanneer u hier niet op klikt, gaan we ervan uit dat u graag door Stichting RIONED op de hoogte wilt worden gehouden van trends en ontwikkeling in ons vakgebied en de activiteiten en publicaties van Stichting RIONED.
 
Wilt u in het geheel geen informatie meer ontvangen van Stichting RIONED en niet langer opgenomen staan in ons adressenbestand, dan kunt u om verwijdering vragen per e-mail aan info@rioned.org. Meer toelichting over uw rechten en hoe Stichting RIONED omgaat met uw persoonsgegevens staat in onze Privacy Statement.

Over RIONED


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE