Ter visie

Ter visie: Financiën gemeentelijke watertaken

Publicatiedatum 06 september 2023 Reageren uiterlijk 26 oktober 2023

Na de herziening van het kennisbankhoofdstuk Kostenkengetallen is nu ook het hoofdstuk Financieel herschreven. In heldere bewoordingen krijgt u tekst en uitleg over het wettelijke kader van de rioolheffing, belastingplichtigen en heffingsmaatstaven. Heeft u opmerkingen, aanvullingen of complimenten?

Deze publicatie lag ter visie en u kunt nu niet meer reageren. We laten de publicatie(s) nog wel op deze site staan. Met de concept-publicaties kunt u de kennis al wel gebruiken.

Het hoofdstuk Financieel van de Kennisbank Stedelijk Water is vernieuwd. Bij deze actualisatie is voornamelijk stilgestaan bij vernieuwde VNG-modellen, het nieuwe BBV en recentelijke rechterlijke uitspraken. Zo krijgt u meer houvast bij onder andere het bepalen van uw heffingsmaatstaf of de verantwoording voor uw kostentoedeling. Tenslotte hebben onze auteurs veel aandacht besteed aan de opbouw van de structuur van de hoofdstukken en het verhogen van de leesbaarheid.

Download het concept Financiën gemeentelijke watertaken

Actualisatieslag kennisbank

Stichting RIONED is bezig met een grote actualisatieslag van de Kennisbank stedelijk water. We vinden het belangrijk dat nieuwe en geactualiseerde onderdelen inhoudelijk correct en zo compleet mogelijk zijn. Uw input bij de ter visielegging is daarvoor belangrijk!

Alle artikelen ter visie