Ter visie

Ter visie: Financiën gemeentelijke watertaken

Publicatiedatum 04 september 2023 Reageren uiterlijk 24 oktober 2023

Na de herziening van het kennisbankhoofdstuk Kostenkengetallen is nu ook het hoofdstuk Financieel herschreven. In heldere bewoordingen krijgt u tekst en uitleg over het wettelijke kader van de rioolheffing, belastingplichtigen en heffingsmaatstaven. Heeft u opmerkingen, aanvullingen of complimenten? U kunt uw feedback op Financiën gemeentelijke watertaken tot dinsdag 24 oktober 2023 insturen.

Het hoofdstuk Financieel van de Kennisbank Stedelijk Water is vernieuwd. Bij deze actualisatie is voornamelijk stilgestaan bij vernieuwde VNG-modellen, het nieuwe BBV en recentelijke rechterlijke uitspraken. Zo krijgt u meer houvast bij onder andere het bepalen van uw heffingsmaatstaf of de verantwoording voor uw kostentoedeling. Tenslotte hebben onze auteurs veel aandacht besteed aan de opbouw van de structuur van de hoofdstukken en het verhogen van de leesbaarheid.

Download het concept Financiën gemeentelijke watertaken .

Reageren

Heeft u feedback op het document? Wij horen dit graag van u! Wij vinden het belangrijk dat nieuwe en geactualiseerde onderdelen inhoudelijk correct en zo compleet mogelijk zijn. Uw input hiervoor is van groot belang. 

U kunt tot uiterlijk dinsdag 24 oktober 2023 reageren via info@rioned.org onder vermelding van ‘Ter visie Financiën gemeentelijke watertaken’.

Actualisatieslag kennisbank

Stichting RIONED is bezig met een grote actualisatieslag van de Kennisbank stedelijk water. We vinden het belangrijk dat nieuwe en geactualiseerde onderdelen inhoudelijk correct en zo compleet mogelijk zijn. Uw input bij de ter visielegging is daarvoor belangrijk!

Alle artikelen ter visie