Ter visie

Actualisatie kennisbank: ‘Ontwerpen’

Publicatiedatum 07 juli 2022 Reageren uiterlijk 04 september 2022

Het kennisbankonderdeel Ontwerpen is volledig herzien en opnieuw ingedeeld. We leggen dit graag voor aan u. Zijn we erin geslaagd om een goed theoretisch kader te schetsen voor dit creatieve proces? Kunt u ermee uit de voeten in de dagelijkse praktijk? Graag ontvangen we uw suggesties voor wijzigingen en/of aanvullingen uiterlijk op 4 september 2022. De nieuwe webpagina’s willen we begin 2023 beschikbaar hebben in de Kennisbank stedelijk water.

Ontwerpen

Het kennisbankonderdeel Ontwerpen is opnieuw ingedeeld en volledig herzien op basis van actuele inzichten. De teksten zijn daarbij meer dan voorheen gericht op de stedelijk waterbeheerder. Wij zijn erg benieuwd wat u van de nieuwe opzet vindt. Is het een goed theoretisch kader voor dit creatieve proces? Kunt u ermee uit de voeten in de dagelijkse praktijk?

Bekijk de conceptteksten in de onderstaande vier pdf’s en geef uw suggesties voor wijzigingen en/of aanvullingen. U kunt uiterlijk zondag 4 september 2022 reageren via info@rioned.org onder vermelding van ‘Ontwerpen’.

In schetsontwerp staan vier tabellen, en in functioneel ontwerp en detailontwerp elk nog één. Deze zijn in de pdf’s niet te lezen. We hebben ze voor de leesbaarheid in een apart pdf toegevoegd:

Actualisatieslag kennisbank

Stichting RIONED is bezig met een grote actualisatieslag van de Kennisbank stedelijk water. We vinden het belangrijk dat nieuwe en geactualiseerde onderdelen inhoudelijk correct en zo compleet mogelijk zijn. Uw input bij de ter visielegging is daarvoor belangrijk!

Alle artikelen ter visie