Naar content icon-dropdown icon-close icon-plus icon-arrow icon-external icon-download icon-search icon-user icon-lock icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-bookmark icon-bookmark-full icon-pdf
Vakpublicaties

STUIP: STandaard voor Uniforme Incidentenregistratie Persleidingen (2023-18)

Download
Gratis
Deze publicatie beschrijft een standaard voor uniforme registratie van incidenten bij persleidingen. STUIP is ontwikkeld en beproefd als de landelijke STandaard voor Uniforme Incidentenregistratie Persleidingen. Gebruik van STUIP maakt alle relevante aspecten van persleidingincidenten eenvoudig bruikbaar voor de feitelijke onderbouwing van risicomanagement. Landelijke verzameling en analyse van uniforme incidentenregistraties kunnen bovendien de kennisontwikkeling rondom faalkansen en gevolgen versnellen. Daarmee draagt uniforme incidentenregistratie bij aan besparing van kosten en beperking van emissies. Deze publicatie geeft een toelichting op en motivatie voor het gebruik van STUIP.