Naar content icon-dropdown icon-close icon-plus icon-arrow icon-external icon-download icon-search icon-user icon-lock icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-bookmark icon-bookmark-full icon-pdf
Vakpublicaties

Samenvatting promotieonderzoek Eva Nieuwenhuis: Systeemintegratie voor stedelijk water; het einde van een sectorale aanpak?

Download
Gratis
Integrale oplossingen zoals waterpleinen, leidingtunnels of aquathermiesystemen koppelen stedelijk water aan andere systemen zoals straten, parken of energie-infrastructuur. Velen zien systeemintegratie als oplossing voor de diverse uitdagingen die op de stedelijk watersector afkomen. In de praktijk blijkt systeemintegratie vaak lastig uitvoerbaar.

Eva Nieuwenhuis onderzocht voor haar proefschrift de definitie, perspectieven, uitvoering en organisatie van integrale oplossingen. Nieuwenhuis keek onder andere naar de oorzaken voor falen van hemelwatersystemen. Conclusie is dat meestal niet de techniek maar de relaties tussen de betrokken personen en (on)geschreven regels en gewoonten van organisaties belemmerend blijken te werken voor het welslagen van systeemintegratie.

Deze publicatie beschrijft de voor de praktijk van stedelijk waterbeheer belangrijkste resultaten. Details over de wetenschappelijke literatuur en de gebruikte methodes vindt u in het (Engelstalige) proefschrift via http://repository.tudelft.nl/ en de titel: ‘The end of the sectoral approach? Understanding the role of integration in urban water management’.