Naar content icon-dropdown icon-close icon-plus icon-arrow icon-external icon-download icon-search icon-user icon-lock icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-bookmark icon-bookmark-full icon-pdf
Vakpublicaties

Riolering en wortelingroei - Verkennend onderzoek (2016)

Download
Gratis
Drukwerk
Leden € 20,-

Dit is het werkrapport van een verkennend onderzoek naar de omvang van wortelingroei in de riolering en naar kosteneffectieve maatregelen. Algemene conclusie is dat wortelingroei in de riolering vrijwel in heel Nederland voorkomt. Met de beschikbare technieken zijn de rioleringsbeheerders in control, tegen extra beheerkosten van circa € 0,50 tot € 1 per inwoner per jaar. Het lijkt makkelijker boomwortels te verleiden in een bepaalde richting te groeien dan ze tegen te houden. De ervaringen met maatregelen ter beperking van wortelingroei zijn nog niet breed geëvalueerd. Voor vergroting van de kennis over het nut van maatregelen ontvangt RIONED graag uw ervaringen met preventieve, onderhouds- en reparatiemaatregelen tegen wortelingroei via info@rioned.org.