Naar content icon-dropdown icon-close icon-plus icon-arrow icon-external icon-download icon-search icon-user icon-lock icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-bookmark icon-bookmark-full icon-pdf
Vakpublicaties

RibX-formaat voor inspectie en reiniging

Download
Gratis
Dit document “RibX uitwisselformaat voor inspectie- en reinigingsdata, Specificatie en handleiding van het GWSW.RibX versie 1.5.1” is in drie delen opgesplitst: een handreiking voor de rioleringsbeheerder, instructies voor softwareontwikkelaars en een volledige beschrijving over de registratie- en uitwisselmethodiek.
 
Voor het effectief en efficiënt beheren van de riolering zijn data en informatie nodig over het functioneren van de stelsels en de toestand van de objecten. In dat kader wordt visuele inspectie van leidingen en putten veelvuldig toegepast. Een uniforme registratie en uitwisseling van objectgegevens en resultaten is daarbij van groot belang. Vanaf medio 2020 gebruiken we het RibX uitwisselformaat versie 1.5.1 voor de vastlegging en uitwisseling van inspectie- en reinigingsgegevens.
 
Dit document omvat specificaties van het registratiemethodiek en het XML-uitwisselformaat en handreikingen voor rioleringsbeheerders en softwarebouwers. Het is daarmee een praktische en waardevolle aanvulling op de Europese inspectienorm EN 13508-2, die de basis vormt voor de standaardwerkwijze bij visuele inspecties. De werkwijze en alle standaarden en hulpmiddelen daarbij worden toegelicht op www.riool.net/inspectie-2020