Naar content icon-dropdown icon-close icon-plus icon-arrow icon-external icon-download icon-search icon-user icon-lock icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-bookmark icon-bookmark-full icon-pdf
Vakpublicaties

Reductie hydraulische belasting RWZI (2015)

Download
Gratis
Drukwerk
Niet-Leden € 40,-
Leden € 20,-

De afvalwaterzuivering heeft duidelijk voordeel van minder aanbod van water. Om minder water op de rwzi te krijgen, moeten maatregelen in het inzamelingsdeel (de riolering) van het afvalwatersysteem worden beschouwd. Die maatregelen voor een lagere hydraulische belasting van de afvalwaterzuivering zijn echter niet altijd eenvoudig of goedkoop.

Tegelijkertijd zijn riolering en afvalwaterzuivering allebei zowel fysiek als beleidsmatig met het oppervlaktewater verbonden. Daarom is alleen met een goede afstemming van die drie sectoren, riolering, afvalwaterzuivering en oppervlaktewaterbeheer zowel op korte als op langere termijn geld te besparen als kwaliteit te verhogen en kwetsbaarheid te verlagen. Deze afstemming begint met een en gezamenlijke analyse van knelpunten en mogelijkheden.

Het bijgaande rapport geeft u een kader en een aantal cases waarin dit kader voor gezamenlijke analyse is gemaakt. Wij hopen dat u naar aanleiding van dit rapport deze analyse ook maakt en samen met uw collega's de resultaten verzilvert.

De publicatie is opgesteld in samenwerking tussen Stichting RIONED en STOWA.