Naar content icon-dropdown icon-close icon-plus icon-arrow icon-external icon-download icon-search icon-user icon-lock icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-bookmark icon-bookmark-full icon-pdf
Vakpublicaties

Proeftuin maatschappelijke kosten- en batenanalyse (2014)

Download
Gratis
Drukwerk
Niet-Leden € 20,-
Leden € 10,-

De MKBA plaatst de beheerinspanningen beter in verhouding tot het maatschappelijke nut hiervan. In een proeftuin van de gemeenten Heerenveen, Leeuwarden en Tytsjerksteradiel, de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Stichting RIONED, STOWA en Tauw is onderzocht of een relatief eenvoudige MKBA risicogestuurd rioleringsbeheer kan invullen. Deze publicatie doet verslag van de zoektocht naar de toepassingsmogelijkheden van een MKBA voor rioleringsbeheer. De publicatie geeft een manier van denken voor verdere vergroting van doelmatigheid in het rioleringsbeheer.